04 Tháng Mười Hai 2021  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Xác định các thông số thực nghiệm của quá trình sản xuất sơ cấp ở Cửa Bé (Nha Trang)

Đề tài phòng: Phòng Sinh Thái Môi trường
Chủ nhiệm: Phan Minh Thụ
Tham gia:
Mã đề tài:

Tóm tắt

   Đề tài “Xác định các thông số thực nghiệm của quá trình sản xuất sơ cấp ở Cửa Bé (Nha Trang)” thực hiện dựa trên 6 đợt khảo sát từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2011 vào thời điểm nước cường ± 1 giờ. Đề tài kết hợp nghiên cứu ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm để xác định biến động các thông số PBmax (cường độ quang hợp cực đại) và a (hiệu suất hấp thụ ánh sáng riêng của Chlorophyll-a). Kết quả cho thấy có sự biến động mạnh của nhiệt độ, pH, độ mặn, DO và Chla theo thời gian và không gian. Thêm vào đó, bằng phương pháp thực nghiệm đã xác định khoảng dao động của PBmax: 4,66 – 41,95 mgC (mgChla)-1h-1 và  a : 0,016 – 0,484 mgC (mgChla)-1h-1 (µE m-2s-1)-1. Trong thời gian nghiên cứu, giá trị PBmax = 102,96 mgO (mgChla)-1h-1 tương đương 38,61 mgC (mgChla)-1h-1 và a = 0,297 mgO (mgChla)-1h-1 (µE m-2s-1)-1 tương đương 0,111 mgC (mgChla)-1h-1 (µE m-2s-1)-1. PBmax mùa mưa và mùa khô khác biệt không lớn nhưng a vào mùa khô cao hơn mùa mưa. Hệ sinh thái Cửa Bé xếp vào loại tự dưỡng.

   Cuối cùng, dựa vào những vấn đề còn tồn tại, đề tài đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu về NSSH trong thời gian đến.
 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/07/2012
Số lượt người xem: 1185

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm