23 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) ở vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa)

Đề tài phòng: Phòng Thực vật Biển
Chủ nhiệm:
Tham gia:
Mã đề tài:

TÓM TẮT

   Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) là loài cây ngập mặn quý hiếm được đưa vào sách đỏ cần được bảo tồn ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Ở vịnh Cam Ranh, Cóc đỏ phân bố ở vùng Cam Lập và Mỹ Ca. Quần thể Cóc đỏ ở Cam Lập nhỏ, chỉ gồm 11 cây, phân bố trên diện tích khoảng 500m2. Quần thể Cóc đỏ ở Mỹ Ca có khoảng 1.266 cây, phân bố trên diện tích 1,5ha. Đây là quần thể Cóc đỏ lớn nhất Việt Nam, rất đặc sắc và quý hiếm. Mật độ trung bình cây Cóc đỏ ở Mỹ Ca khoảng 8 cây/100m2. Ở những nơi gần các lạch nước ngọt lên đến 29 cây/100m2. Đường kính trung bình của những cây Cóc đỏ ở Cam Lập khoảng 4,16 cm và ở Mỹ Ca khoảng 7,85cm. Cóc đỏ ở vịnh Cam Ranh bắt đầu ra hoa vào cuối tháng 3, hoa nở rộ nhất vào tháng 5, 6. Trái xuất hiện vào tháng 4 cho đến tháng 8. Tỷ lệ đậu trái tự nhiên đạt khoảng 93%. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 52,67 % số trái không bị sâu, trong những trái không bị sâu chỉ còn khoảng 53,33% số hạt hữu thụ (có phôi). Ở Mỹ Ca, cây con Cóc đỏ tái sinh khá nhiều, tập trung gần khu vực có các lạch nước ngọt với mật độ khoảng 11 cây/m2. Nghiên cứu bước đầu về khả năng nẩy mầm của hạt Cóc đỏ cho thấy xử lý hạt bằng GA3 (nồng độ 70 mg/l) hoặc nước ấm (khoảng 54 -60oC) trong 24 giờ đã nâng cao rõ rệt tỷ lệ nẩy mầm của hạt Cóc đỏ. Sau 3 tháng gieo, tỷ lệ nẩy mầm của hạt được xử lý bằng GA3 là 4,5%, nước ấm là 5%, so với đối chứng chỉ đạt 2,5%. Hạt được xử lý bằng GA3 nẩy mầm sớm hơn so với hạt được xử lý bằng nước ấm và đối chứng.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/07/2012
Số lượt người xem: 3137

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm