Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Nghiên cứu tác động của công trình lấn biển Phú Quý lên quá trình truyền tải vật chất và biến đổi địa hình khu vực cửa sông Tắc (Nha Trang)

Đề tài phòng: Phòng Vật Lý Biển
Chủ nhiệm: ThS. Phạm Sỹ Hoàn
Tham gia: 
Mã đề tài:

Tóm Tắt

   Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội mà một số vùng ven biển, cửa sông đã bị lấp, lấn biển để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Khi hình thành các khu lấn biển này, mặt bằng được mở rộng, thu nhập ngân sách tăng lên… Đổi lại, các khu lấn biển này ít hay nhiều làm mất cân bằng tự nhiên vốn có của khu vực, dẫn đến biến đổi cấu trúc thủy động lực, môi trường, hệ sinh thái. Khu du lịch lấn biển Phú Quý (Nha Trang) là một trong những công trình như vậy. Liệu rằng, khu lấn biển Phú Quý (KLB PQ) có ảnh hưởng gì đến chế độ dòng chảy, vận chuyển vật liệu và biến đổi địa hình vùng hạ lưu sông Tắc. Để giải quyết vấn đề này, đề tài “Nghiên cứu tác động của công trình lấn biển Phú Quý lên quá trình truyền tải vật chất và biến đổi địa hình khu vực cửa sông Tắc (Nha Trang)” đã được đặt ra.
Để tính toán thủy – thạch động lực và biến đổi địa hình khu vực cửa sông Tắc (nha Trang), đã sử dụng mô hình ECOMSED. Các tính toán được thực hiện với hai phương án tương ứng với hai địa hình khu vực khi chưa có KLB PQ và khi đã có KLB PQ. Bên cạnh ứng dụng mô hình toán, đã kết hợp khảo sát thực địa nhằm bổ sung, cung cấp các số liệu cho mô hình.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/6/2012
Number of Views: 2192

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search