Friday, February 28, 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2012 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 98
Members Members: 0
Total Total: 98

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2012 Minimize
Đề tài phòng: Phòng Công nghệ nuôi trồng
Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Trung Kiên
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 10


Đề tài phòng: Trạm thực nghiệm
Chủ nhiệm: CN. Hoàng Đức Lư
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 12


Đề tài phòng: Phòng Kỹ thuật truyền thông
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Ngân
Tham gia: 


Đề tài phòng: Phòng Thông tin thư viện
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Thanh Vân
Tham gia: 


Page 3 of 3First   Previous   1  2  [3]  Next   Last   

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search