Tuesday, April 23, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá hiện trạng mẫu thực vật biển ở bảo tàng hải dương học và đề xuất phương án thay thế, bổ sung

Phòng Thực vật Biển
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Nhật Như Thủy
 

Tóm tắt:
 
Bảo tàng Hải dương học với tiền thân là Bảo tàng Sinh vật biển được xây dựng vào năm 1923. Đây là nơi lưu giữ các mẫu vật quan trọng và quý hiếm của vùng biển Việt Nam. Do đó, Bảo tàng Hải dương học giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học nghiên cứu tính đa dạng sinh học, nguồn lợi và các quá trình trong hệ sinh thái biển phục vụ cho đời sống con người. Ngoài ra, Bảo tàng Hải dương học còn là nơi truyền bá các kiến thức về biển cho cộng đồng nhằm giáo dục lòng yêu thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên biển.
Hiện nay, Bảo tàng đang trưng bày bộ mẫu sinh vật biển với khoảng 23.000 mẫu thuộc 5.000 loài (thuộc các nhóm: Thực vật biển, Hải miên, Ruột khoang, Thân mềm, Giáp xác, Da gai, Cá, Bò sát, Thú biển).
Từ năm 1936- 1952, các mẫu thực vật biển được các nhà khảo cứu như Deroux, Dawydoff, Serène thu thập và được định loài bởi các chuyên gia phân loại như W. Van Bosse, Feldmann, Lemoine. Đến năm 1954, công trình đầu tiên và cơ bản cho công tác nghiên cứu rong biển là của Dawson. Qua 2 tháng làm việc tại Hải Học Viện, ông đã sưu tập và công bố được 209 loài, trong đó có 7 loài mới cho khoa học. Phạm Hoàng Hộ (1962) trong luận án của mình đã mô tả 431 loài rong biển được thu thập trong vùng biển Khánh Hòa, trong đó có vịnh Nha Trang. Nhiều mẫu thực vật qua các đợt khảo sát được lưu trữ tại Bảo tàng Hải dương học. Vì vậy, Bảo tàng Hải dương học có thể được xem là kho tư liệu quý giá và là minh chứng cho tính đa dạng sinh học cao của thực vật biển Việt Nam.
Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành phân loại học, nhiều tên loài của các mẫu thực vật ở Bảo tàng Hải dương học không còn phù hợp. Mặt khác, qua nhiều năm trưng bày đa số mẫu thực vật đã xuống cấp, hư hỏng, mất nhãn tên... Vì vậy, thực hiện đề tài cơ sở năm 2014 “Đánh giá hiện trạng mẫu thực vật biển ở Bảo tàng Hải dương học và đề xuất phương án thay thế, bổ sung” nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu và có được phương án hợp lý cho việc quản lý và trưng bày mẫu thực vật biển ở Bảo tàng Hải dương học.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/26/2015
Number of Views: 1566

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search