Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11093
Members Members: 0
Total Total: 11093

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2014 Minimize

Phòng Thực vật Biển
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Nhật Như Thủy
 

Read More...


Thực hiện: PHÒNG THỦY ĐỊA HÓA
Chủ nhiệm đề tài: Võ Trần Tuấn Linh
 

Read More...


Đơn vị chủ trì: Phòng QLCM Bảo tàng
Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Read More...


Đơn vị chủ trì: phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Kim Hồng

Read More...


Đơn vị thực hiện: Phòng Động vật có Xương sống

Read More...


Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hữu Hoàng
Đơn vị chủ trì: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Đơn vị phối hợp: Phòng Kỹ thuật nuôi Bảo tàng

Read More...


Đơn vị thực hiện: Phòng Địa chất – Địa mạo biển
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Đàn

Read More...    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search