17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thử nghiệm sử dụng ảnh ASTER cho giải đoán rạn san hô vùng biển Ninh Hải - Ninh Thuận và so sánh kết quả với kết quả của ảnh Landsat ETM

 Chủ nhiệm đề tài: Ths. Làu Và Khìn
Phòng Dữ liệu và Viễn Thám biển

Nhằm nâng cao năng lực giải đoán ảnh viễn thám cho nghiên cứu biển và kế thừa một số kết quả đã đạt được trong năm 2004, đề tài thử nghiệm sự dụng ảnh ASTER để giải đoán rạn san hô trên cơ sở số liệu thực địa đã có. Tương ứng với các kết quả này sẽ được so sánh với kết quả giải đoán từ ảnh Landsat ETM7 của năm 2004. Nội dung của đề tài sẽ thực hiện như sau:
- Tìm hiểu về các đặc tính và đặc điểm ảnh ASTER.
- Thử nghiệm giải đóan trên cơ sở đã có các điểm chìa khóa
- So sánh kết quả giải đoán giữa ảnh ASTER và ảnh LANDSAT
Và có một số kết luận như sau:
- Nên chọn các điểm cắt ở nhiều độ sâu khác nhau làm khóa, như vậy sẽ cho kết quả có độ chính xác cao hơn.
- Ảnh ASTER có độ phân giải không gian cao, tuy nhiên do độ phân phổ không cao nên việc giải đoán cho các đối tượng dưới nước cũng chỉ dừng lại ở các vùng nước nông và trong.
- Những ảnh bị ảnh hưởng bởi mây thì kết quả giải đoán không cho ra kết quả. Vì vậy, một điều cần lưu ý khi ta chọn mua ảnh cho vùng nghiên cứu ta cần phải chọn những ảnh không bị ảnh hưởng của mây.
- Ảnh ASTER có thể sử dụng tốt cho việc giải đoán rạn san hô cho các vùng nước nông và trong.
- Ảnh ASTER không thể dùng để giải đoán vùng nước sâu.
- Có thể sự dụng kết hợp giữa ảnh ASTER và ảnh Landsat để nâng cao độ chính xác trong giải đoán.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 3228

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm