Monday, March 20, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Tóm tắt kết quả đề tài cơ sở chọn lọc năm 2005

Chủ trì: Ks: Hồ Thị Hoa
Phòng Công Nghệ Nuôi Trồng - Viện Hải Dương Học Nha trang

Các loài thuộc giống cá ngựa không có giá trị dinh dưỡng, nhưng có dược tính cao, nên được nhân dân ta dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo Đỗ Tất Lợi (1977) cá ngựa là một vị thuốc bổ có tác dụng kích thích về sinh dục. Thường dùng cho người già yếu, phụ nữ vô sinh hoặc thai ra khó. Trong nhiều trường hợp có thể chữa được bệnh hen suyễn. Một số tác giả cho rằng cá ngựa còn dùng để chữa bệnh cao Cholesteron, ung nhọt (Vincent, 1996; Ning Zhang và cộng sự, 2003)

Theo ước tính của một số chuyên gia nước ngoài, hàng năm có khoảng 20 triệu con cá ngựa được tiêu thụ trên thế giới. Riêng Trung Quốc đã tiêu thụ hơn 20 tấn cá ngựa khô (khoảng 6 triệu con) dùng trong Đông y; số còn lại dùng để nuôi làm cảnh ở các nước phương Tây.
Để giảm áp lực khai thác, tái tạo nguồn lợi bằng biện pháp nhân tạo là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa khoa học. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá ngựa Đen Hippcampus kuda trong lồng tại vũng Ngán –Vịnh nha trang.
Thời gian thực hiện từ tháng 3 – 10 năm 2005
Việc nuôi cá ngựa thương phẩm trong lồng lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.
Bước đầu đề tài chúng tôi cũng đã thành công với một số kết quả như sau:
  • Cá ngựa Đen (H. kuda) nuôi lồng có tỉ lệ sống của cá 6 tháng tuổi đạt (85,8%).
  • Kích thước trung bình của cá ngựa Đen (H. kuda) 6 tháng tuổi là: 125,6 ± 7,37 mm
  • Trọng lượng trung bình của cá ngựa Đen (H. kuda) 6 tháng tuổi là: 8,7 ± 1,24 g
  • Tốc độ tăng trưởng đặc trưng của cá một tháng tuổi đến 6 tháng tuổi là 1,02 % / ngày.
Đặc biệt khả năng thành thục và tham gia sinh sản của cá ngựa Đen (H. kuda) nuôi lồng là 3,5 tháng tuổi điều này cho thấy cá nuôi lồng thành thục sớm hơn cá ngựa nuôi trong bể xi măng là 2,5 tháng.
Mô hình nuôi cá ngựa thương phẩm lồng ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi nguồn lợi cá ngựa ở Việt Nam hiện nay.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 2711

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search