Monday, March 20, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài cơ sở năm 2005 - Tên đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ốc nhảy đỏ lợi (strombus luhuanus Linnaeus, 1758) vùng biển khánh hòa và thử nghiệm nuôi giữ ốc nhảy đỏ lợi”

Chủ nhiệm đề tài: Thạc Sỹ Huỳnh Minh Sang

Ốc Nhảy Đỏ Lợi ở Việt Nam được ngư dân khai thác làm thực phẩm đồ mỹ nghệ có giá trị thẩm mỹ cao. Nguồn lợi Ốc Nhảy Đỏ Lợi ở Việt Nam trong những năm gần đây đang bị suy giảm. Nắm được một số đặc điểm sinh học và nghiên cứu sinh sản nhân tạo Ốc Nhảy Đỏ Lợi là một trong những giải pháp góp phần bảo vệ và phục hồi nguồn lợi tự nhiên. Kết quả thu mẫu phân tích sinh học hàng tháng cho thấy Chiều caovỏ ốc nhảy khai thác dao động từ nhóm kích 26 – 72 mm, tập trung nhiều ở nhóm kích thước 42 – 48 mm. Các hệ số của phương trình tăng trưởng Von Betalanffy tính được cho ốc Nhảy Đỏ Lợi như sau: Loo= 75,6mm, K=0.51/năm, to= 0 năm. Tương quan chiều cao trọng lượng của cá thể đực và cái không khác nhau, cụ thể là: Wc = 0,0005 x Lc2,6903; Wd = 0,0004 x Ld2,7323. Ở Khánh Hòa, mùa đẻ của ốc Nhảy Đỏ Lợi kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, rộ nhất tháng 4 đến tháng 5. Sức sinh sản trung bình là 251.080 ± 89.843 trứng/cá thể; cao nhất đạt hơn 441.000 trứng và thấp nhất 166.000 trứng/cá thể.. Sức sinh sản tương đối trung bình là 8.353 ± 2.869 trứng/gam trọng lượng cơ thể. Tỷ lệ đực : cái trong quần đàn tự nhiên của Ốc Nhảy Đỏ Lợi là 1,27:1. Kích thước thành thục sinh dục lần đầu là 41,02 mm chiều cao vỏ. Thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa của ốc nhiều nhất là cát, mùn hữu cơ và propotozoe.

Việc nuôi thử nghiệm Ốc Nhảy với các loại thức ăn khác nhau cho thấy, thức ăn là rong và cám, ốc nuôi giữ trong phòng thí nghiệm có tỷ lệ sống cao trên 96%, tốc độ tăng trưởng tương đối lớn. Ốc có kích thước lớn tốc độ tăng trưởng chậm hơn ốc có kích thước nhỏ.

Kết quả thu được ở trên là cơ sở cho việc sinh sản nhân tạo, vì thế, cần tiến hành thử nghiệm cho sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm ốc Nhảy Đỏ lợi để xây dựng mô hình nuôi đạt hiệu quả.

Muôn biết thêm thông chi tiết về kết quả đề tài vui long liên hệ:

Thạc Sỹ: Huỳnh Minh Sang – Viện Hải Dương Học – 01 Cầu Đá – Nha Trang – Khánh Hòa.
Tel: 058 590 319
Mobile: 0914151776

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 2508

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search