Saturday, March 25, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của loài Giun nhiều tơ erinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) trong vịnh Nha Trang

Chủ nhiệm đề tài : Phan Thị Kim Hồng
Các cán bộ tham gia         :
1.             Đào Tấn Học
2.             Hứa Thái Tuyến
3.             Nguyễn An Khang
4.             Phan Kim Hoàng
5.             Phạm Thị Dự
6.             Nguyễn Văn Long
7.             Hoàng Xuân Bền
Giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris hay còn gọi là “con Giời” thuộc ngành Giun đốt (Annelida), lớp Giun nhiều tơ  (Polychaeta) và họ Nereidae. Đây là loài phân bố rộng như Nhật Bản, Úc, New-Caledonia, Quần đảo Malaysia , Ấn Độ Dương, biển Hồng Hải, Saint Paul Island, Nicobar Island (Fauvel, 1953). Ở Việt Nam, chúng được tìm thấy vịnh Bắc Bộ (Gurjanova, 1972), Nha Trang.  Đã từ lâu người dân địa phương đã biết khai thác đối tượng này làm mồi câu cá cũng như làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản nhất là nuôi vỗ tôm sú bố mẹ. Giá trị sử dụng và thương mại của loài này ngày càng tăng trong khi sản lượng khai thác phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Do đó việc chủ động được nguồn giống và nuôi đến kích cỡ thương phẩm là hết sức cần thiết.
Tiếp theo các kết quả nghiên cứu của năm 2004 về phân bố của Perinereis nuntia var. brevicirris  trong vịnh Nha Trang cũng như các thí nghiệm xác định được thành phần thức ăn của chúng và khả năng nuôi trong điều kiện nhân tạo, năm 2005, Phòng Nguồn lợi Thủy sinh tiếp tục tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh sản của loài nàylàm cơ sở cho việc sản xuất giống nhân tạo góp phần chủ động cung cấp thêm một loại thức ăn sống phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Perinereis nuntia var brevicirris là loài phân tính. Cả con đực và con cái đều có sự biến đổi hình thái (chuyển sang dạng epitokous) khi chín muồi sinh dục. Sự biến đổi này giúp cho giun có thể rời hang để bơi lên mặt nước để đẻ.
Ở giai đoạn chưa chín muồi sinh dục, cá thể cái luôn chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với cá thể đực. Tỷ lệ con đực dao động từ 3,33% - 12,50% và không xuất hiện vào các tháng 5, 8 và 10. Tỷ lệ cá thể không xác định được giới tính chiếm tỷ lệ khá cao trong các tháng 3, 5, 8 và 10 với tỷ lệ 58,62%, 47,83%,46,67% và 44,44%. Ở giai đoạn chín muồi sinh dục, 100% giun thu ở hai tháng 8 và 10 là con đực, tháng 9 là 50% đực và 50% là cái.
Mùa vụ sinh sản của giun kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10. Hoạt động sinh sản của giun thường xãy ra vào 3-5 giờ sáng vào các ngày 11-13 âm lịch.
Sức sinh sản tuyệt đối trung bình của giun là 43948 trứng và sức sinh sản tương đối trung bình là 68 trứng/mg khối lượng cơ thể.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 4013

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search