01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài Cá Lầm Tròn Nhẳng Spratelloides gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa

Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo
Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa
Viện Hải Dương Học
 
Cá lầm tròn nhẵng Spratelloides gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) thuộc giống cá  lầm tròn (Spratelloides), họ cá trích (Clupeidae), có  các chỉ tiêu hình thái như sau: D: 12-14, A: 11 - 14, P: 13 –15, C 21 -23, Lr: 42-48, Gr: 7-9 + 27-37, BD = 12,50 - 19,05 %SL, Hl =  21,54 – 27,27% SL, O = 34,38 – 50,00% Hl, aO =  23,33 – 40, 00 % Hl.
Cá đánh bắt có chiều dài chẽ vây đuôi (FL) từ 20-85mm, trung bình 58,35mm và trọng lượng toàn thân từ 0,1 – 5,54 g, trung bình 1,79 g. Cá đực chiều dài từ 54 –82mm; trung bình 66,30mm, trọng lượng từ 1,20 –4,60g; trung bình 2,45g, Cá cái có chiều dài từ 46 –85mm; trung bình 68,2mm, trọng lượng từ 0,70 –5,60 g; trung bình 2,71g. Ở kích thước nhỏ hơn 64,0 mm, trọng luợng trung bình của cá đực lớn hơn cá cái, nhưng từ kích thước 65,0 mm trở lên thì trọng lượng cá cái lớn hơn cá đực.
Mối tương quan giữa chiều dài chẽ vây đuôi (FL) và trọng lượng toàn thân (Wt) như sau:
                    Wt = 0,0000018 x FL3,356 (R2 = 0,979, n=1766)
          cá đực:        Wt = 0,0000023 x FL3,300 (R2 = 0,906, n=217)
          cá cái:         Wt = 0,0000021 x FL3,325 (R2 = 0,936, n=218)
Tỉ lệ đực:cái trong bộ mẫu tương đương 1:1; tương ứng với 49,89% cá đực và 50,11% cá cái. Mùa đẻ của cá lầm tròn nhẳng tương đối dài, từ tháng 1 đến tháng 12 (trừ tháng 10), có nhiều đỉnh của vùa vụ sinh sản là tháng 12 –01, 3 –4 và 7 – 8, cao nhất vào tháng 3 - Hệ số thành thục sinh dục (GSI) cao nhất vào tháng 01 và thấp nhất vào tháng 10. Chiều dài cá thành thục lần đầu tiên của cá cái là 52mm
Sản lượng khai thác của loài cá lầm tròn nhẳng chiếm 28,5% tổng sản lượng trong nghề lưới trủ ở vùng biển Nha Trang. Năng suất khai thác của nghề lưới trủ đối với cá lầm tròn nhẳng là 9,25 kg/giờ hoặc 1,42 kg/CV, sản lượng đánh bắt trung bình của một tàu là 74,00 kg/ngày.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 2694

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm