01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thử nghiệm nuôi trồng rong Nho (CAULERPA LENTILLIFERA J. AGARDH 1873) ở điều kiện tự nhiên

Nguyễn Xuân Vị, Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Thị Lĩnh,
Nguyễn Xuân Hòa và Phạm Hữu Trí
 

Rong Nho biển (Caulerpa lentillifera J. Agardh,1873) là một loài rong thuộc ngành rong Lục (Chlorophyta), phân bố ở những vùng biển ấm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Shokita et al., 1991). Trong tự nhiên chúng mọc trên nền đáy là bùn cát, cát bùn ở những vũng vịnh kín sóng, nước trong. Tại Việt Nam, chúng được tìm thấy ở Phú Quốc (Phạm Hoàng Hộ, 1969). Chúng cũng đã được thử nghiệm nuôi trồng trong quy mô phòng thí nghiệm (Nguyễn Xuân Hòa và CS, 2004). Trên thế giới, việc nuôi trồng loài rong này đã được tiến hành từ những năm đầu của thập niên 50 tại Philippine. Nuôi đáy bằng hình thức sinh sản dinh dưỡng trong các ao đìa đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ gia đình. Thí nghiệm nuôi trồng thử nghiệm rong Nho đã được tiến hành tại các ao đìa nuôi tôm trong thời gian không sử dụng tại Cam Ranh bằng phương pháp sinh sản dinh dưỡng. Kết quả cho thấy rằng rong Nho phát triển tốt trên nền đáy là bùn cát. Trên đáy bùn pha cát tơi xốp, rong phát triển nhanh hơn (tốc độ tăng trưởng là   3,1g/m2/ngày). Trên đáy cát pha bùn, rong phát triển kém hơn, tốc độ tăng trưởng là 2,3g/m2/ngày). Mật độ nuôi ban đầu từ 100-200g/m2 là thích hợp cho các yếu tố về tăng trưởng và năng suất và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ giữa phần thân đứng (phần có giá trị nhất/toàn tản) không thay đổi nhiều ở các mức mật độ này. Nguồn giống nên dùng nguyên tản rong, bao gồm phần thân bò và thân đứng (tốc độ tăng trưởng là cao nhất: 3,07g/m2/ngày)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 2931

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm