Monday, March 20, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Tổng hợp đề tài cấp cơ sở năm 2007

 1. (CS 09): Phân lập các chủng vi sinh vật từ san hô mềm vùng vịnh Nha Trang, chiết tách và thử nghiệm hoạt tính của chúng CN. Lê Lan Hương
 2. (CS 01): Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động con người đến chất lượng môi trường vực nước ven bờ Cửa Bé - Sông Lô, Nha Trang. CN: ThS. Lê Thị Vinh
 3. (CS 02): Mô hình hóa chế độ dòng triều tại Đầm Thủy Triều - vịnh Cam Ranh bằng phương pháp phần tử hữu hạn CN: ThS. Trần Văn Chung
 4. (CS 03): Đặc điểm địa chất - địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa CN: ThS. Nguyễn Đình Đàn
 5. (CS 04): Nghiên cứu sức sinh sản của Pseudodiaptomus annandalei (Chân Mái Chèo – Copepoda) ở vùng cửa sông Cưả Bé CN: CN. Nguyễn Cho
 6. (CS 05): Nghiên cứu độc tố domoic acid trong loài Hàu Hương Spondylus versicolor thu tại đầm Nha Phu, Khánh Hòa. CN: ThS. Đào Việt Hà
 7. (CS 06): Thiết lập hệ thống giám sát và điều tra bổ sung hiện trạng các thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) CN: ThS. Nguyễn Xuân Hòa
 8. (CS 07): Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa CN: ThS. Võ Văn Quang
 9. (CS 08): Nghiên cứu các đặc trưng của quần xã sinh vật sống chung với thủy tức san hô (Millepora) trong Vịnh Nha Trang CN: ThS. Nguyễn An Khang
 10. (CS 10): Nghiên cứu Một số đặc điểm sinh học sinh sản Cua Huỳnh đế Ranina Ranina (Linnaeus, 1758) vùng biển Miền Trung. CN: TS. Hà Lê Thị Lộc
 11.  (CS 11): Xây dựng phần mềm quản lý Thông tin dữ liệu Bản đồ và ảnh Viễn thám CN. Ngô Mạnh Tiến
 12.  (CS 12): Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn đến tỷ lệ sống và bám đáy của ấu trùng Ốc Nhảy miệng trắng (Strombus canarium Linne, 1758) CN: CN. Hoàng Đức Lư
 13. (Nhiệm vụ CS):Đánh giá giới hạn phát hiện và độ chính xác của máy Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) trong phân tích hợp chất thuốc trừ sâu nhóm Carbofuran và Methomyl CN. Trần Thị Minh Huệ
 14. (Nhiệm vụ CS):Bổ sung mẫu cho Bảo tàng Hải dương học CN: ThS. Bùi Quang Nghị
 15. (Nhiệm vụ CS):Bước đầu sinh sản nhân tạo cá khoang cổ (Amphiprion polymmus) tại Bảo tàng Hải dương học – Nha Trang CN: ThS. Bùi Thị Thanh Thủy
 16. (Nhiệm vụ CS):Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH – ThS. Nguyễn Thanh Vân
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/20/2012
Number of Views: 2128

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search