Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Tổng hợp đề tài cấp cơ sở năm 2008

 1. (CS 02): Mô hình hóa chế độ dòng triều tại Đầm Thủy Triều - vịnh Cam Ranh bằng phương pháp phần tử hữu hạn CN. Nguyễn Kim Vinh
 2. (CS 01): Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động con người đến chất lượng môi trường vực nước ven bờ Cửa Bé - Sông Lô, Nha Trang. CN: ThS. Phạm Hữu Tâm
 3. (CS 03): Đặc điểm địa chất - địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa CN: ThS. Nguyễn Đình Đàn
 4. (CS 04): Nghiên cứu sức sinh sản của Pseudodiaptomus annandalei (Chân Mái Chèo – Copepoda) ở vùng cửa sông Cưả Bé CN: ThS. Hồ Văn Thệ
 5. (CS 05): Nghiên cứu độc tố domoic acid trong loài Hàu Hương Spondylus versicolor thu tại đầm Nha Phu, Khánh Hòa. CN: TS. Phạm Xuân Kỳ
 6. (CS 06): Thiết lập hệ thống giám sát và điều tra bổ sung hiện trạng các thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) CN: ThS. Nguyễn Xuân Vỵ
 7. (CS 07): Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. CN: ThS. Võ Văn Quang ,
 8. (CS 08): Nghiên cứu các đặc trưng của quần xã sinh vật sống chung với thủy tức san hô (Millepora) trong Vịnh Nha Trang CN: KS. Hứa Thái Tuyến
 9. (CS 09): Phân lập các chủng vi sinh vật từ san hô mềm vùng vịnh Nha Trang, chiết tách và thử nghiệm hoạt tính của chúng CN: ThS. Võ Hải Thi
 10. (CS 10): Nghiên cứu Một số đặc điểm sinh học sinh sản Cua Huỳnh đế Ranina Ranina (Linnaeus, 1758) vùng biển Miền Trung. CN: KS. Hồ Thị Hoa
 11. (CS 11): Xây dựng phần mềm quản lý Thông tin dữ liệu Bản đồ và ảnh Viễn thám; CN. Ngô Mạnh Tiến
 12. (CS 12): Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn đến tỷ lệ sống và bám đáy của ấu trùng Ốc Nhảy miệng trắng (Strombus canarium Linne, 1758) ; CN. Hoàng Đức Lư
 13. (Nhiệm vụ CS):Đánh giá giới hạn phát hiện và độ chính xác của máy Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) trong phân tích hợp chất thuốc trừ sâu nhóm Carbofuran và Methomyl; CN. Trần Thị Minh Huệ
 14. (Nhiệm vụ CS):Bổ sung mẫu cho Bảo tàng Hải dương học; CN. Nguyễn Khả Phú
 15. CD giới thiệu về bảo tàng Hải dương học; CN. Hoàng Lê Thanh Huyền, Viện HDH
 16. Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH – ThS. Nguyễn Thanh Vân
 17. Thu thập bổ sung và cập nhật các thông tin về các hướng nghiên cứu Hải dương học trên thế giới – CN. Đỗ Minh Thu
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/20/2012
Number of Views: 2014

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search