02 Tháng Hai 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác sử dụng bền vững và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường cho vịnh Qui Nhơn, Đầm Thị Nại (Bình Định)

-Chủ nhiệm:        TS. Bùi Hồng Long
- Địa chỉ:     01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:           (058) 590032     Fax:   (058) 590034    
- E.mail:      bhlong@dng.vnn.vn
- Tóm tắt nội dung đề tài:
  • Tổng quan, cập nhật, phân tích tòan bộ các tài liệu đã có tại các vũng vịnh ven biển Bình Định.
  • Khảo sát các yếu tố tự nhiên, môi trường, sinh thái chủ yếu, đánh giá một số nguồn lợi chính tại khu vực Qui Nhơn, đầm Thị Nại trong mùa khô (tháng 5-6).
  • Thu thập tài liệu, điều tra bổ sung tình hình, hiện trạng khai thác, sử dụng đất, nước, các định hướng qui họach phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu.
  • Tính tóan, thống kê các trường thủy văn, động lực học, dự tính một số quá trình tai biến thiên nhiên tại khu vực nghiên cứu.
  • Phân vùng các yếu tố động lực, thủy văn, tai biến thiên nhiên, phân vùng chức năng có tỳ lệ thích hợp cho khu vực nghiên cứu bằng phương pháp GIS phục vụ cho công tác quản lý khai thác, sử dụng.
  • Đề xuất các dịnh hướng qui họach, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi của khu vực nghiên cứu.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 5748

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm