25 Tháng Chín 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài KHCN độc lập

“Đánh giá tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dải ven biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững”

   Ngày 8/10/2009 tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Đánh giá và nghiệm thu đề tài “Đánh giá tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dải ven biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững”. Đây là đề tài Khoa hoc công nghệ độc lập, cấp Viện KHCN do Tiến sĩ Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học làm chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm từ 7/2007 đến 6/2009.
   Với mục tiêu chủ yếu của đề tài là: a) Tính toán các đặc trưng sóng, biến động cửa sông, bờ biển trong các trường gió mùa tại dải ven biển Nam Trung Bộ và b)Đề xuất các giải pháp khoa học nhằm phòng, tránh gỉam nhẹ thiệt hại do tác động của các trường sóng trong gió mùa phục vụ phát triển bền vững tại dải ven biển Nam Trung Bộ., đề tài đã đạt được một số các kết quả cụ thể sau:
1) Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế;
2) Phân tích, thống kê các đặc trưng khí tượng-thủy văn biển (gió, mực nước) và sông ngòi;
3) Đánh giá hiện trạng tác động của sóng trong gió mùa;
4) Đánh giá những tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dãi ven bờ Nam Trung Bộ;
5) Đề xuất các phương án phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại;
6) Cung cấp các thông số kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, xây dựng công trình ven bờ: gió, mực nước, sóng ứng với các tần suất hiếm khác nhau,…;
7) Các sơ đồ, bảng biểu thể hiện các kết quả nghiên cứu;
8) Các bộ chương trình tính toán: tính sóng vùng khơi, sóng vùng ven bờ, hoàn lưu vùng ven bờ, vận chuyển bồi tích, biến đổi đường bờ, biến đổi bãi,…;
9) Tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài
  Dựa trên các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài, các nhà khoa học đã đề xuất các phương án phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tác động của các trường sóng trong gió mùa đến quá trình xói lở-bồi tụ đường bờ, bồi lấp cửa sông; và cung cấp một số thông số kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, xây dựng công trình ven bờ như gió, mực nước, sóng.
  Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã có những đóng góp mới cho khoa học và có thể ứng dụng trong thực tiễn như áp dụng các giải pháp công trình bảo vệ bờ, bãi, cửa sông tại khu vực vùng biển đầm Ô Loan, vịnh Nha Trang, vịnh Phan Thiết.
  Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá loại xuất sắc.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 25/11/2009
Số lượt người xem: 5651

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm