01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài KC.06.05/06-10: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

Chủ nhiệm đề tài: Hà Lê Thị Lộc.
Thời gian thực hiện: 36 tháng (12/2007 - 11/2010).
Kinh phí: 3.837.000.000 đ.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 21/10/2008
Số lượt người xem: 13812

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm