01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề Tài KC 09.07: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh

Chủ nhiệm đề tài:  
PGS. TSKH. Nguyễn Tác An
Cơ quan chủ trì:
Viện Hải Dương Học Nha Trang
Số 01 Cầu đá - Nha Trang
Điện thọai:
058 590035; Fax: 058 590034
Email:
haiduong@dng.vnn.vn

 
Mục tiêu của đề tài:
 • Xác định được các chỉ tiêu giới hạn sinh thái đôi với một số loài sinh vật chủ yếu, tiêu biểu trong điều kiện moi trường sinh thái biển Việt Nam.
 • Xây dựng quy trình công nghệ đánh giá, dự báo môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, du lịch biển ven bờ.
 • Xác định nguyên nhân, quy luật diễn biến ô nhiễm môi trường biển và sự suy thoái các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển.
 • Đề xuât các giải pháp kỹ thuật khả thi bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh.
 
Nội dung nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu xây dựng các thang bậc và chỉ tiêu đánh giá ô nhiễn ở một số trọng điểm phát triển nuôi trồng hải sản và du lịch.
 • Xác định giới hạn sinh thái.
 • Nghiên cứu các phương án khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh.
 • Nghiên cứu công nghệ đánh giá nhanh và dự báo biến động môi trường.
 • Qui trình công nghệ phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô.
 • Qui trình công nghệ phục hồi các thảm cỏ biển.
 • Nghiên cứu đề xuất triển khai và áp dụng một số kết quả nghiên cứu vào thực tế.
 
Kết quả:
 • Hơn 30 tháng hoạt động, Đề tài đã huy động, tập hợp được một lực lượng khoa học, công nghệ ở trong và ngoài nước và cộng đồng khá lớn, bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ triển khai có kết quả: Đề tài đã tạo ra một số sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn: 2 sản phẩm về phương pháp luận nghiên cứu, 2 sản phẩm khoa học, 5 sản phẩm công nghệ và 2 mô hình phục vụ sản xuất.
 • Các sản phẩm của đề tài có cơ sở khoa học và lý luận chắc chắn, có kết quả thực nghiệm để chứng minh và có địa chỉ sử dụng rỏ ràng.
 • Ngoài những vấn đề học thuật, các sản phẩm của đề tài còn chú ý đến khía cạnh kinh tế, giá thành, chi phí - lợi nhuận và khả năng dể dàng, thuận lợi trong khai thác và ứng dụng. Chú ý đến đối tượng phục vụ là các nhà quản lý ở địa phương và cộng đồng người dân ven biển.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 5583

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm