01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài KC 09.01 : Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: GS. TSKH. Đặng Ngọc Thanh
Địa chỉ:
Tel: 04-8693278

E.mail:

Mục tiêu:
  • Có được hệ thống cơ sở dữ liệu biển quốc gia đầy đủ, có tính chính xác cao, tin cậy nhất trong điều kiện hiện nay phục vụ cho yêu cầu thống nhất quản lý, sử dụng của các ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Tóm tắt nội dung đề tài:

  • Tiếp tục kiểm kê đầy đủ vốn dữ liệu Việt Nam và Biển Đông hiện có trong và ngoài nước (tới năm 2003). Rà soát đánh giá chất lượng dữ liệu, sàng lọc để có được vốn dữ liệu đảm bảo độ tin cậy đưa vào cơ sở dữ liệu biển quốc gia.
  • Thu nhận thông tin và dữ liệu biển tới mức cao nhất trong điều kiện hiện nay ở trong và ngoài nước để đưa vào cơ sở dữ liệu biển quốc gia.
  • Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu, bổ sung các phần mềm quản lý chuyên ngành, phần mềm kiểm tra chất lượng dữ liệu….
  • Xúc tiến việc xây dựng cơ sở trung tâm của cơ sở dữ liệu biển quốc gia và hình thành mạng lưới phối thuộc.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 13919

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm