Saturday, July 04, 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 106
Members Members: 0
Total Total: 106

Online Now Online Now:
    
 Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước Minimize


Mã số: ĐTĐL.CN-28/17.

Read More...


 Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững

Read More...
Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững

Read More...


Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   

    
 Liên kết Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search