02 Tháng Hai 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các dự án ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Dự án HabVIET

 • Đă triển khai dự án pha II. Đã tổ chức 02 Hội thảo về quản lý số liệu Thực vật phù du và Tảo Xanh Lam độc hại ở các hồ chứa nước sinh hoạt TP Hồ Chí Minh.
 • Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh và 12 cao học tại Huế.
 • Thực hiện 03 chuyến khảo sát ở Bình Thuận và Kiên Giang.
 • Tiếp tục phân tích các mẫu thu thập trong Vịnh Bắc bộ và Vịnh Nha Trang.
 • Tiến hành chiết rút độc tố tảo tại phòng thí nghiệm và tiến hành thử nghiệm độc tố tảo bằng phương pháp thử nghiệm sinh học trên chuột.
 • You must be a registered subscriber in order to view this Article.
  To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

  Người đăng: Administrator Account
  Ngày đăng: 06/11/2007
  Số lượt người xem: 10230

  Quay Về
  Lỗi Có lỗi xảy ra.
  Error: Unable to load the Article Details page.

    
  Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
    Tìm Kiếm