Thursday, May 19, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Hợp đồng nghiên cứu triển khai và ứng dụng ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1968
Members Members: 0
Total Total: 1968

Online Now Online Now:
    
 Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng Minimize
Triển khai các mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều

Mục tiêu của đề tài:
   Phục hồi thành công rừng ngập mặn, quản lý có hiệu quả rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch có sự tham gia của doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương.

Nội dung:

  1. Điều tra khảo sát bổ sung hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển; hiện trạng quản lý và sử dụng khu vực đầm Thủy Triều.
  2. Triển khai 02 mô hình phục hồi rừng ngập mặn ở đầm Thủy Triều, với sự tham gia của các thành phần có liên quan (chính quyền, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp).
  3. Xây dựng quy chế quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều với sự tham gia của các thành phần có liên quan (chính quyền, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp).
  4. Triển khai hoạt động quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều.
  5. Đề xuất giải pháp mở rộng việc phục hồi và quản lý rừng ngập mặn, thảm cỏ biển tại tỉnh Khánh Hòa

Sản phẩm chính:

  1. 01 mô hình phục hồi rừng ngập mặn trong các vùng nuôi tôm bị thoái hóa tại vùng đỉnh đầm với sự tham gia của chính quyền và cộng đồng địa phương, tổng diện tích 03ha.
  2. 01 mô hình phục hồi rừng ngập mặn tại vùng bãi triều phía tây đầm Thủy Triều thuộc xã Cam Thành Bắc (phía sau Nhà máy đường Khánh Hòa) với sự tham gia của doanh nghiệp, tổng diện tích 0,5 ha.
  3. Quản lý 30ha thảm cỏ biển có hiệu quả về mặt môi trường và kinh tế
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/13/2012
Number of Views: 7060

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search