Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Sách ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 568
Members Members: 0
Total Total: 568

Online Now Online Now:
    
 Sách Minimize
Sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linne', 1758)

Tác giả: Lê Đức Minh
Năm xuất bản: 2000
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Sách

Nội dung:

Để có thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tại Thư Viện Viện hải Dương Học theo địa chỉ Email: bibion@dng.vnn.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 5150

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search