Saturday, March 06, 2021  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Sách ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 104
Members Members: 0
Total Total: 104

Online Now Online Now:
    
 Sách Minimize

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
Năm xuất bản: 1999
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchNăm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Viện Hải Dương Học
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchTác giả: Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Dự
Năm xuất bản: 1995
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchBộ cá Mù Làn (Scorpaeniformes), bộ cá Bơn (Pleuronectiformes), bộ cá Nóc (Tetraodontiformes), bộ cá Nhái (Lophiiformes), bộ cá Cóc (Batrachoidiformes) và bộ cá Rồng (Pegasiformes) 
Tác giả: Nguyễn Hữu Phụng
Năm xuất bản: 1999
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchBộ cá Vược (Perciformes), tiếp từ bộ phụ Cá bàng Chài (Labroidei) đến bộ phụ cá Chim Trắng (Stromateoidei)
Tác giả: Nguyễn Hữu Phụng (Chủ biên)
Năm xuất bản: 1997
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchBộ cá Vược (Perciformes), Bộ phụ cá Vược (Percoidei) và bộ phụ cá Ép (Echeneoidei)
Tác giả: Nguyễn Hữu Phụng (Chủ biên).
Năm xuất bản: 1995
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchLớp cá xương (Osteichthyes) từ bộ cá cháo biển (Elopiformes) đến bộ cá đối (Mugiliformes) 
Tác giả: Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi
Năm xuất bản: 1994
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchLớp cá lưỡng tiêm (Amphioxi) và lớp cá sụn (Chondrichthyes)
Tác giả: Nguyễn Hữu Phụng, Trần Hoài Lan
Năm xuất bản: 1994
Loại tài liệu: SáchTác giả: Nguyễn Văn Khôi
Năm xuất bản: 1994
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchTác giả: Nguyễn Khắc Hường
Năm xuất bản: 1992
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: SáchPage 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last   

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search