Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 465
Members Members: 0
Total Total: 465

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 14, số 3, năm 2014

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

 MỤC LỤC
 
1
Khoa học công nghệ biển Việt Nam - thực trạng và yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập
Trần Đức Thạnh, Bùi Công Quế, Trần Đình Lân
195
2
Nghiên cứu dòng hải lưu Ấn Độ Dương bằng mô hình số trị
Phạm Xuân Dương
204
3
Estimation of wave characteristics in East Vietnam sea using wam model
Le Dinh Mau, Nguyen Van Tuan
212
4
Ảnh hưởng của lực coriollis đến dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven bờ
châu thổ sông Hồng
Vũ Duy Vĩnh, Sylvanin Ouillon
219
5
Ứng dụng mô hình Mike 21/3 FM Couple nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích tại vịnh Cam Ranh
Nguyễn Ngọc Tiến
229
6
Nghiên cứu đặc điểm cảnh quan các đảo nổi san hô quần đảo Trường Sa
Trần Anh Tuấn
238
7
The accuracy of Fish Otolith analysis and some validation methods
Do Huu Hoang
246
8
Điều kiện môi trường và quần xã vi khuẩn trong dịch nhầy san hô ven đảo Cát Bà và Long
Châu, Việt Nam
Phạm Thế Thư, Nguyễn Đăng Ngải, Bùi Thị Việt Hà
255
9
Ô nhiễm môi trường khu nuôi cá biển bằng lồng bè điển hình: trường hợp nghiên cứu tại
Cát Bà - Hải Phòng
Lê Tuấn Sơn, Trần Quang Thư, Nguyễn Công Thành, Phạm Hoàng Giang, Trần Văn Thành
265
10
Mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế
bằng mô hình Delft-3D
Cao Thị Thu Trang, Phạm Hải An, Trần Anh Tú, Lê Đức Cường, Trần Đức Thạnh, Trịnh
Thành
272
11
Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Nhuệ đoạn từ đầu nguồn tới Cầu Chiếc
Vũ Thị Phương Thảo
280
12
Thiết kế và thực hiện hệ thống thu thập dữ liệu môi trường từ xa qua mạng Zigbee
Wireless cho Bảo tàng Viện Hải dương học
Vũ Văn Tác, Trần Tiến Phức, Quách Đức Cường
289
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 10/16/2015
Number of Views: 2981

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search