Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 528
Members Members: 0
Total Total: 528

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 14, số 4, năm 2014

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

 MỤC LỤC 
 
1
Đánh giá xâm nhập mặn vùng ven biển Tây Nam Việt Nam
Nguyễn Chính Kiên, Đinh Văn Mạnh, Hoàng Văn Lai
299
2
Nghiên cứu chế độ thủy động lực tại vùng biển ven bờ cửa sông Mê Kông
Nguyễn Ngọc Tiến
310
3
Đặc  trưng thủy động lực  vực  nước Bình Cang -  Nha  Trang qua  mô  hình FEM  và
ECOSMO
Trần Văn Chung, Bùi Hồng Long
320
4
Tính toán dòng chảy triều tại khu đầm Bấy (vịnh Nha Trang) bằng phương pháp phần tử
hữu hạn
Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung
332
5
Vài nét tổng quan về núi lửa bùn trên thềm lục địa
Trần Tuấn Dũng, Phí Trường Thành, Doãn Thế Hưng
341
6
Đánh giá hiện trạng trượt lở ngầm bằng mô hình 3D hình thái địa hình đáy biển và cấu trúc
đứt gãy trên thềm lục địa Nam Trung Bộ
Phí Trường Thành, Trần Tuấn Dũng
348
7
Thành phần loài, phân bố, sinh khối động vật thân mềm (Lớp: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) vùng rạn san hô tại 19 đảo khảo sát thuộc vùng biển Việt Nam
Đỗ Thanh An, Đỗ Văn Khương, Đỗ Anh Duy
358
8
Bước đầu mô phỏng sự phát tán trứng cá, cá bột nhóm cá rạn san hô khu bảo tồn biển vịnh
Nha Trang
Đặng Đỗ Hùng Việt, Vũ Duy Vĩnh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Đức Thế
368
9
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ cơ chất và trạm vị thu mẫu đến tốc độ chuyển hóa các chất nitơ vô cơ trong khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển Hải Phòng
Đỗ Mạnh Hào, Đào Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Hiệp, Lê Thanh Huyền
378
10
Hàm lượng kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, Cr) trong các loài động vật hai mảnh vỏ ở một số
cửa sông tại khu vực miền Trung, Việt Nam
Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Lê Hà Yến Nhi
385
11
Một số giải pháp quản lý bền vững rừng ngập mặn và thảm cỏ biển khu vực đầm thủy triều
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Xuân Hòa
392
12
Nghiên cứu thực nghiệm xác định phản ứng động của hệ liên hợp giàn thép không gian - bể chứa trên nền san hô tại đảo Song Tử Tây
Nguyễn Thái Chung, Trần Văn Bình, Lê Xuân Thùy, Lê Hoàng Anh
398
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 10/16/2015
Number of Views: 3042

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search