Thursday, February 02, 2023  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 461
Members Members: 0
Total Total: 461

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển: Năm 2003 Số 3(T3)

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

NỘI DUNG

Nguyễn Chu Hồi. Một số định hướng phát triển thủy sản bền vững ở Việt Nam

Hòang Xuân Lượng, Phạm Tiến Đạt, Đặng Văn Mấn, Nguyễn Thái Chung. Nghiên cứu thực nghiệm tính từ biến của san hô thuộc quần đảo Trường Sa.

Cao Đình Triều, Phạm Huy Long. Về kiến tạo đứt gãy Biển Đông và kế cận trong Kainozoi

Lê Đình Mầu, Bùi Hồng Long. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên

Phạm Quốc Hùng, A. Yakupitiyage. Đánh giá tiềm năng của vi tảo chaetoceros nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống penaeus monodon (Fabricius 1798)

Đàm Đức Tiến. Thành phần lòai và phân bố của Rong đỏ (Rhodophyta) tại một số đảo của quần đảo Trường Sa

Để tham khảo bài báo chi tiết, vui lòng liên hệ Thư Viện Viện Hải Dương Học

Email: bibion@dng.vnn.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/8/2007
Number of Views: 4024

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search