Thursday, February 02, 2023  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 477
Members Members: 0
Total Total: 477

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển: Năm 2003 Số 4(T3)

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

NỘI DUNG

Bùi Công Quế, Phùng Văn Phách. Về phương pháp nghiên cứu và thể hiện một số đặc điểm cấu trúc và kiến tạo các bể Đệ Tam thềm lục địa Việt Nam trên bản đồ.

Võ Văn Lành, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Xuân Dương. Sự trao đổi rối thẳng đứng trong Biển Đông

Lê Đức Công, Mai Thanh Tân. Phương pháp địa chấn địa tầng áp dụng nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Nguyễn Biểu, Nguyễn Ngậu, Hòang Xuân Nhuận, Vũ Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hồng Liễu. Địa chất Pleistocen-Holocen biển cãn (0-15m nước) Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Phan Trọng Huyến. Thực trạng và nguyên nhân nghề kéo lưới xa bờ

Ngô Văn Quảng, Phạm Quốc Hiệp. Đặc điểm địa hóa - khóang vật sa khóang inmenit (Ti) dải ven biển Thanh-Nghệ-Tĩnh và mối liên quan với nguồn tạo thành chúng.

Để có bài báo chi tiết, vui lòng liên hệ Thư Viện Viện Hải Dương Học

Email: bibion@dng.vnn.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/8/2007
Number of Views: 4566

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search