Thursday, February 02, 2023  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 490
Members Members: 0
Total Total: 490

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển: Năm 2004 Số 1(T4)

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

NỘI DUNG

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng. Áp dụng các phương pháp giải bài tóan và biến đổi trường trong minh giải tài liệu trọng lực trên Biển Đông

Lê Phước Trình. Hình thành lỗ hổng động lực bờ biển trong trường hợp sóng lớn tác động trực tiếp vào bờ

Phạm Xuân Dương. Mô hình hóa hòan lưu nước biển trong vịnh Vũng Rô (Phú Yên)

Phạm Văn Thục, Nguyễn Thị Kim Thanh. Các vùng động đất chính khu vực Biển Đông

Dư Văn Toán. Năng lượng thủy triều Biển Đông

Để có bài báo chi tiết, vui lòng liên hệ Thư Viện - Viện Hải Dương Học

Email: bibion@dng.vnn.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/8/2007
Number of Views: 4232

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search