Thursday, February 02, 2023  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 478
Members Members: 0
Total Total: 478

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển: Năm 2004 Số 2 (T4)

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

NỘI DUNG

Lại Thúy Hiền, Dương Văn Thắng, Nguyễn Tác An, Trần Cẩm Vân, Doãn Thái Hòa. Vi khuẩn tạo chất họat hóa bề mặt sinh học phân lập từ biển Nha Trang

Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường. Sự phát triển các lọai công trình biển bằng bê tông để khai thác dầu khí và khả năng ứng dụng vào điều kiện Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hồng Long. Cân bằng vật chất vịnh Xuân Đài (tỉnh Phú Yên)

Trần Cánh, Đinh Văn Tòan. Một số kết quả nghiên cứu phân bố đứt gẫy vùng phía Tây Biển Đông thao tài liệu trọng lực.

Nguyễn Ngọc. Một số nét về lịch sử phát triển các rạn san hô ở khu vực quần đảo Trường Sa và các vùng biển kế cận.

Để tham khảo bài báo chi tiết, vui lòng liên hệ Thư Viện Viện Hải Dương Học

Email: bibion@dng.vnn.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/8/2007
Number of Views: 4230

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search