Saturday, December 04, 2021  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 190
Members Members: 0
Total Total: 190

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10, số 2, năm 2010

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

Mục lục

 STT
Tiêu đề 
Trang
1
Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Lê Phước Trình. Vấn đề bồi lấp ở các cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Tam Quan và Đề Gi (Bình Định) do tác động của các kiểu kè mỏ hàn
The problem of deposition at Sa Huynh (Quang Ngai province), Tam Quan and De Gi (Binh Dinh province) by impact assessment of tidal inlet protection structures
01
2
Trần Văn Bình, Trịnh ThếHiếu. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi và đường bờ tại một số khu vực bờ biển Nam Trung bộ theo thời gian (2007 - 2008)
The temporal changes of topographic morphology of beaches and coastlines at some areas of South Central Vietnam (2007 - 2008)
15
3
Nguyễn Kim Vinh. Nghiên cứu đặc điểm biến động mực nước biển trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện đại
Study of the variation characteristics of sea level in the condition of present climate change
31
4
Vũ Thanh Ca, Dư Văn Toán, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hải Anh, Trần Thế Anh, Vũ Thị Hiền. Mô hình tính toán ngập lụt và một số kết quả bước đầu tại vùng ven biển Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Some preliminary results and numerical model for inudation calculation of Haiphong coastal area in the climate change and sea level rise
45
5
Nguyễn Hữu Đại. Mô hình quản lý và phục hồi thảm cỏ biển ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Management and restoration of seagrass beds in Nui Thanh district, Quang Nam province
63
6
Tạ Thị Bình, Nguyễn Văn Tiến. Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và chuyển hóa protein của cá trắm đen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)
Effect of different feed on growth performance, survival rate and protein deposited of black carp Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)
77

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Tiến
Date Posted: 11/22/2011
Number of Views: 3240

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search