Saturday, December 04, 2021  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 110
Members Members: 0
Total Total: 110

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10, số 3, năm 2010

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

Mục lục

 STT
Tiêu đề 
Trang
1
Nguyễn Tất Ngân. Tính toán công trình ngầm trong nền san hô chịu tác dụng đồng thời của động đất và lực thuỷ tĩnh
Analysis of underground structure in coral foundation under earthquake and hydrostatic load
01
2
Phạm Khắc Hùng. Xây dựng điều kiện bền mở rộng để xác định độ tin cậy tổng thể đánh giá an toàn của kết cấu công trình biển cố định bằng thép, áp dụng cho điều kiện biển nước sâu Việt Nam
Establishing the expanded strength condition for determination of the total reliability assessing the safety of fixed offshore steel structures, and its application in deepwater sea condition of Vietnam
15
3
Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn ThịKim Anh, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Mai Lựu, Hoàng ThịChiến. Hiện trạng chất lượng trầm tích tầng mặt vùng ven bờ Hải Phòng
Status quality of surface sediment in hai phong coastal area
33
4
Vũ ThịThu Hoài, Nguyễn Xuân Huyên. Đặc điểm thành phần trầm tích bãi bồi hiện đại vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy
Composition characteristics of modern alluvial estuaries from Ba Lat to Day river mouths
53
5
Nguyễn ThịThanh Thủy, Hà Lê ThịLộc. Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Khoang cổ nemo con (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
Effect of foods on the survival rate and growth speed of nemo fish (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
69
6
Nguyễn Văn Long. Sự thay đổi của quần xã cá rạn theo các kiểu hình thái rạn san hô
Change of reef fish communities in different morphologies of coral reefs
77
7
Dao Viet Ha, Shigeru Sato. Toxicity of some marine snails responsible for recent food poisonings in Vietnam
Độc tính của một số loài ốc biển liên quan đến các vụ ngộ độc gần đây tại Việt Nam
89

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/22/2011
Number of Views: 3282

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search