01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 726
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 726

Đang Online Đang Online:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Đóng
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10, số 3, năm 2010

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

Mục lục

 STT
Tiêu đề 
Trang
1
Nguyễn Tất Ngân. Tính toán công trình ngầm trong nền san hô chịu tác dụng đồng thời của động đất và lực thuỷ tĩnh
Analysis of underground structure in coral foundation under earthquake and hydrostatic load
01
2
Phạm Khắc Hùng. Xây dựng điều kiện bền mở rộng để xác định độ tin cậy tổng thể đánh giá an toàn của kết cấu công trình biển cố định bằng thép, áp dụng cho điều kiện biển nước sâu Việt Nam
Establishing the expanded strength condition for determination of the total reliability assessing the safety of fixed offshore steel structures, and its application in deepwater sea condition of Vietnam
15
3
Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn ThịKim Anh, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Mai Lựu, Hoàng ThịChiến. Hiện trạng chất lượng trầm tích tầng mặt vùng ven bờ Hải Phòng
Status quality of surface sediment in hai phong coastal area
33
4
Vũ ThịThu Hoài, Nguyễn Xuân Huyên. Đặc điểm thành phần trầm tích bãi bồi hiện đại vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy
Composition characteristics of modern alluvial estuaries from Ba Lat to Day river mouths
53
5
Nguyễn ThịThanh Thủy, Hà Lê ThịLộc. Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Khoang cổ nemo con (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
Effect of foods on the survival rate and growth speed of nemo fish (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
69
6
Nguyễn Văn Long. Sự thay đổi của quần xã cá rạn theo các kiểu hình thái rạn san hô
Change of reef fish communities in different morphologies of coral reefs
77
7
Dao Viet Ha, Shigeru Sato. Toxicity of some marine snails responsible for recent food poisonings in Vietnam
Độc tính của một số loài ốc biển liên quan đến các vụ ngộ độc gần đây tại Việt Nam
89

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 22/11/2011
Số lượt người xem: 3487

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm