Saturday, December 04, 2021  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 179
Members Members: 0
Total Total: 179

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10, số 4, năm 2010

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

Mục lục

STT 
Tiêu đề 
Trang
1
Lê ThịVinh, Nguyễn ThịThanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm,Phạm Hồng Ngọc. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định
Environmental quality of sediments in Thi Nai lagoon, Binh Dinh
01
2
Mai Thanh Tân, Phạm Năng Vũ. Phân tích địa chấn địa tầng trầm tích Đệ tứ thềm lục địa miền Trung Việt Nam
Seismic stratigraphy analysis of quaternary sediment in the continental shelf of the Central Vietnam
15
3
Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung. Bàn về nguồn gốc quặng titan ở vùng bờ Quảng Nam
discussion on origin of titanium ore along coastal zone of Quang Nam province (Central Viet Nam)
29
4
Hoang Xuan Ben, Tatyana N. Dautova. Soft corals (Octocorallia: Alcyonacea) in Ly Son islands, the Central of Vietnam
San hô mềm (Octocorallia: Alcyonacea) ở đảo Lý Sơn,                             miền Trung Việt Vam
39
5
Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến. Động vật không xương sống kích thước lớn trên rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên
Assessment of macro-invertebrates on coral reefs in the coastal waters of Phu Yen province
51
6
Nguyễn Hữu Huân. Hiện trạng môi trường cửa sông Nam Ô (Đà Nẵng)
Environmental status in Nam O estuary (Da Nang)
67
7
Trương Sĩ Kỳ, Hoàng Đức Lư, Hồ Thị Hoa, Phạm Vũ Lãng. Ảnh hưởng của mật độ lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá ngựa vằn (Hippocampus comes, Cantor, 1850) ở vùng biển Khánh Hòa
The effects of stocking density on juvenile growth and survival rate of tiger tail seahorse (Hippocampus comes, Cantor, 1850 ) in Khanh Hoa waters
87

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/22/2011
Number of Views: 3533

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search