Saturday, December 04, 2021  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 138
Members Members: 0
Total Total: 138

Online Now Online Now:
    
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Minimize
Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 11, số 2, năm 2011

Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tạp chí khoa học và công nghệ biển

Mục lục

 STT
 Tiêu đề
Trang
1
Nguyễn Biểu, Cù Minh Hoàng, Nguyễn Thế Tiệp, Vũ Trường Sơn. Triển vọng hydrat khí gas (HG) ở sườn lục địa Tây và Tây Nam Biển Đông
The perspective of gas hydrate on the West and South West continental slope of Bien Dong sea
01
2
Đỗ Công Thung, Nguyễn Đăng Ngải, Lê Thị Thúy. Kết quả đánh giá tác động của sự cố tràn dầu đến tài nguyên và môi trường biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008
The results evaluating impacts of oil spill to environments and marine resources in Ba Ria - Vung Tau province in 2008
23
3
Nguyễn Đăng Ngải. Khả năng ảnh hưởng của ô nhiễm dầu đến các rạn san hô ở một số khu vực ven biển Việt Nam
Effectable of oil pollution to coral reefs in the coastal areas of Vietnam
35
4
Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu. Tình hình ô nhiễm dầu trong nước dải ven bờ Việt Nam
Oil pollution in coastal water of Vietnam
49
5
Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung. Cơ sở khoa học cho lượng giá kinh tế các tổn thất tài nguyên môi trường do sự cố ô nhiễm dầu tác động lên các hệ sinh thái biển Việt Nam
The scientific basis for estimating the loss of economic value of environmental resources from impact of oil pollution damage on the marine ecosystems, Vietnam
67
6
Chu Mạnh Trinh. Đồng quản lý tài nguyên và môi trường tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
Resource and environmental co-management in Cu Lao Cham marine protected area, Quang Nam province 
79

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/22/2011
Number of Views: 3590

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search