Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập nghiên cứu biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 465
Members Members: 0
Total Total: 465

Online Now Online Now:
    
 Tuyển tập nghiên cứu biển Minimize
Tuyển tập nghiên cứu biển - Tập XX (2014)

Năm xuất bản: 2014
Loại tài liệu: Tuyển tập nghiên cứu biển

MỤC LỤC

1.
Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt.Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa – Định hướng phát triển và các thách thức về tài nguyên, môi trường.
Van Phong economic zone, Khanh Hoa province:  Orientation for development and challenges on natural resources and environment.
 
1
2.
Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Hoàng Thái Khang, Vũ Văn Tác, Phan Quảng. Cơ sở dữ liệu hải dương học vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
The oceanographic database for Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
10
3.
Nguyễn Hữu Nhân, Huỳnh Kỳ Hạnh.Thử nghiệm mô hình OilSAS – Công cụ trợ giúp ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
The experiment of the OilSAS model: An assistant tool for responding to oil spill incidents in Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
19
4.
Phạm Xuân Dương, Nguyễn Trương Thanh Hội, Phan Thành Bắc.Mô hình hóa dòng chảy trong vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Modeling of the current in the Van Phong bay, Khanh Hoa province.
30
 
 
 
5.
Phạm Bá Trung, Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình, Trịnh Minh Cường. Đặc điểm địa hình đáy và trầm tích tầng mặt vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Topographical and sedimentological characteristics of Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
44
6.
Phạm Hữu Tâm, Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh. Diễn biến chất lượng nước tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa trong hai thập kỷ qua.
The variation trend of seawater quality in Van Phong bay, Khanh Hoa province in the last two decades.
 
53
7.
Phan Minh Thụ, Nguyễn Hữu Huân, Lê Trần Dũng, Lê Trọng Dũng, Võ Hải Thi, Trần Thị Minh Huệ, Hoàng Trung Du. Năng suất sinh học sơ cấp ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Gross primary production of phytoplankton in Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
 
60
8.
Trần Thị Hồng Hoa, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, Lê Thị Thu Thảo, Trần Công Thịnh. Thành phần loài cá khai thác ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Species composition of exploited fishes in Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
70
9.
Phan Thị Kim Hồng, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, Đào Tấn Học.  Động vật đáy vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Macrobenthos in Van Phong bay, Khanh Hoa province.  
 
89
10.
Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Thị Lê Vân, Hồ Văn Thệ, Phan Tấn Lượm, Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm. Biến động số lượng loài và sinh vật lượng thực vật phù du ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Variations in number of species and abundance of phytoplankton  in Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
104
11.
Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn, Phan Kim Hoàng, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, Thái Minh Quang, Phan Thị Kim Hồng. Hệ sinh thái rạn san hô ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa – Tình trạng và giải pháp quản lý.
Coral reefs in Van Phong bay, Khanh Hoa province: Status and management perspectives.
 
 121
12.
Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy. Hiện trạng và xu thế biến động của rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Status and variation trend of mangrove forests and seagrass beds in Van Phong bay, Khanh Hoa province.
 
135
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 9/16/2015
Number of Views: 3382

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search