16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập nghiên cứu biển ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 162
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 162

Đang Online Đang Online:
    
 Tuyển tập nghiên cứu biển Đóng
Tuyển tập nghiên cứu biển -Tập I Phần 1

1.
LÊ NGUYÊN HIẾU. Đặc tính sinh học rau câu trong đầm nước lợ
5
2.
HUỲNH QUANG NĂNG, NGUYỄN HỮU ĐẠI. Kết quả điều tra rong biển Việt Nam
19
3.
LÂM NGỌC TRÂM, NGUYỄN KIM ĐỨC, TRẦN KHA, ĐỖ TUYẾT NGA LƯU THỊ HÀ. Hàm lượng Agar (Agar Agar) trong một số loài rong đỏ vùng ven biển Nha Trang – Vũng Tàu
33
4.
NGUYỄN TIẾN CẢNH. Khối lượng sinh vật phù du và sinh vật đáy trong vịnh Bắc Bộ
43
5.
NGUYỄN VĂN CHUNG, ĐÀO TẤN HỖ, LÊ TRỌNG MINH, TÔN THẤT THỐNG TRẦN ĐÌNH NAM, NGUYỄN VĂN LƯỢM. Điểm lại các công trình điều tra nghiên cứu cơ bản động vật đáy biển Việt Nam
57
6.
NGUYỄN XUÂN DỤC. Lớp Chân đầu Cephalopoda
73
7.
NGUYỄN VĂN CHUNG, ĐÀO TẤN HỖ, LÊ TRỌNG MINH, TÔN THẤT THỐNG TRẦN ĐÌNH NAM, NGUYỄN VĂN LƯỢM. Động vật đáy vịnh Bình Cang – Nha Trang
95
8.
LÊ THỊ NGỌC ANH, DƯƠNG THỊ THUẬN. Kết quả bước đầu nuôi Artemia salina Leach trong phòng thí nghiệm
111
9.
NGUYỄN PHI ĐÍNH. Đặc điểm hình thái giống c1 nục tại vùng biển phía đông Việt Nam
121
10.
TRẦN ĐÔN, NGUYỄN KIÊM SƠN. Hình thái sinh học một số loài cá thuộc họ cá thu ngừ tại vùng biển ven bờ từ Đà Nẵng đến Thuận Hải
139
11.
MAI ĐÌNH PHONG, DƯƠNG THỊ THƠM. Đặc điểm sinh học giống cá mòi (Clupanodon) ở ven bờ tây vịnh Bắc Bộ
153
12.
NGUYỄN HỮU PHỤNG. Trứng cá cơm (Anchoviella) ở ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng
175
13.
NGUYỄN ĐÌNH CHÂU. Thức ăn của cá trích xương và cá nục sò ở ven bờ tây nam vịnh Bắc Bộ
191
14.
NGUYỄN KIÊM SƠN. Sinh sản của cá trích xương (Sardinella jussieu Lacépède) vùng ven biển Thanh Hóa – Quảng Bình
203
15.
NGUYỄN KHẮC HƯỜNG. Họ cá Trích (Clupeidae) ở vịnh Bắc Bộ
215
16.
NGUYỄN NHẬT THI. Bộ phụ cá bống (Gobioidei) vịnh Bắc Bộ
239
17.
MAI ĐÌNH PHONG, BÙI VĂN DƯƠNG. Thành phân loài và đặc điểm hình thái cá chuồn ở vùng ven biển Phú Khánh
249
18.
LÊ TRỌNG PHẤN. Tình hình khai thác cá ở vịnh Bắc Bộ (1931 – 1971)
267
19.
NGUYỄN KHẮC HƯỜNG. Một số loài rùa ở vùng biển miền nam Việt nam
275
20.
BÙI VĂN DƯƠNG. Một số loài rắn biển Việt Nam
289
21.
VŨ TRUNG TẠNG, ĐẶNG THỊ SY. Nguồn lợi thủy sản các đầm phá phía nam sông Hương và những vấn đề khai thác hợp lý nguồn lợi đó
301
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 19/11/2015
Số lượt người xem: 3076

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm