17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập nghiên cứu biển ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 392
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 392

Đang Online Đang Online:
    
 Tuyển tập nghiên cứu biển Đóng
Tuyển tập nghiên cứu biển - Tập XVII (2011)

Năm xuất bản: 2011
Loại tài liệu:
Tuyển tập nghiên cứu biển

MỤC LỤC
 
1.
Lê Đình MẦu, NguyỄn Văn Tuân, PhẠm ThỊ Phương ThẢo. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vịnh Nha Trang trong các trường gió mùa điển hình
9
2.
VŨ TUẤN ANH. Tính toán biến đổi địa hình đáy khu vực cửa Đại (cửa sông Thu Bồn, Quảng Nam) do tác động của sóng cực đoan.
18
3.
BÙI HỒNG LONG, PHẠM XUÂN DƯƠNG. Một số kết quả tính toán dòng chảy theo mùa trong vùng vịnh Bình Cang – Nha Trang bằng mô hình ROMS.
30
4.
Lê ThỊ Vinh, Dương TrỌng KiỂm, NguyỄn HỒng Thu, PhẠm HỮu Tâm, PhẠm HỒng NgỌc, Lê TrẦn Dũng, Lê Hoài Hương, Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ vịnh Phan Thiết.
43
5.
PhẠm HỮu Tâm, Lê ThỊ Vinh, Dương TrỌng KiỂm, NguyỄn HỒng Thu, PhẠm HỒng NgỌc. Chất lượng môi trường nước đầm Nha Phu-vịnh Bình Cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế.
53
6.
NGUYỄN HỮU HUÂN. Hiện trạng môi trường và thông lượng vật chất cửa sông Cái (Nha Trang)
64
7.
Lê TrỌng Dũng, HỒ HẢi Sâm. Nhiễm bẩn dầu ở vịnh Vân Phong.
75
8.
Võ HẢi Thi, Lê Lan Hương, PhẠm ThỊ MiỀn, Lê Hoài Hương. Đánh giá chất lượng môi trường đầm Thị Nại bằng vi sinh vật chỉ thị.
82
9.
Trương Sĩ KỲ,Hoàng ĐỨc Lư, HỒ ThỊ Hoa, NguyỄn ThỊ Nga.Đặc điểm sinh học sinh sản của cá ngựa vằn (Hippocampus comes, Cantor, 1850) ở vùng biển Khánh Hòa.
90
10.
Võ Văn Quang, TrẦn ThỊ Lê Vân. Đặc trưng hình thái và ảnh hưởng nhiệt độ lên phát triển phôi của trứng loài cá cơm sọc xanh (Ecrasicholina punctifer)
99
11.
Võ Văn Quang, HỒ Bá ĐỈnh, Lê ThỊ Thu ThẢo, NguyỄn Phi Uy Vũ, TrẦn ThỊ HỒng Hoa. Một số đặc điểm sinh học sinh trưởng của cá lầm tròn nhẵng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa.
108
12.
NguyỄn An Khang, Võ Sĩ TuẤn, NGUYỄN ThỊ Thanh ThỦy, NguyỄn Văn Long, HỨa Thái TuyẾn, Trương Xuân Đưa, NguyỄn Xuân Hòa,Phan Kim Hoàng, NguyỄn Xuân VỊ, Lê ThỊ Thu ThẢo, Đào TẤn HỌc.Hiện trạng nguồn lợi và nguồn giống thủy sản trong đầm Thị Nại qua phương pháp điều tra nguồn lợi vùng bờ có sự tham gia của cộng đồng.
118
13.
Võ hành, Mai Văn Sơn. Chỉ số đa dạng loài tảo lục ở hạ lưu sông Mã, tỉnh Thanh Hóa
132
14.
HỒ Văn ThỆ, NguyỄn NgỌc Lâm. Bổ sung hai loài thuộc chi Sinophysis cho khu hệ tảo hai roi (Dinophyta) ở Việt Nam.  
139
15.
Võ Sĩ TuẤn, NguYỄn Huy YẾt. San hô tạo rạn vùng biển Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).
147
16.
Phan Kim Hoàng, Võ Sĩ TuẤn. Đặc điểm quần xã san hô ở vùng biển ven bờ Phú Yên.
155
17.
NguyỄn Xuân Hòa, PhẠm ThỊ Lan, NguyỄn Xuân TrưỜng. Hiện trạng rừng ngập mặn ở dải ven bờ Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận).
167
18.
HuỲnh Hoàng Như Khánh, Bùi Minh Lý, Thái ThỊ Hòa, Cao ThỊ Thúy HẰng, Lê Mai Hương. Sàng lọc hoạt tính enzyme của động vật thân mềm biển Việt Nam phân giải Fucoidan và Laminaran từ rong nâu.
178
19.
PhẠm ThỊ MiỀn, Võ HẢi Thi, Lê Hoài Hương, Hoàng Xuân BỀn. Phân lập vi khuẩn từ san hô mềm Sinularia spp. và thử nghiệm họat tính kháng Tetracyline, Gentamicin và Cefazolin của chúng.
183
 
BÀI BÁO TỔNG QUAN VÀ THÔNG TIN
197
20
Lê Đình MẦu, NguyỄn Bá Xuân. Năng lượng biển và bước đầu đánh giá tiềm năng của chúng tại Việt Nam.
199
21.
HỒ Công HưỜng, NguyỄn ThỊ Thanh ThỦy. Hiện trạng, thách thức và một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng đầm Thị Nại, Bình Định.
207
22.
Lê ThỊ Thu ThẢo, Võ Văn Quang, NguyỄn Phi Uy Vũ. Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc họ cá khế Carangidae ở vùng biển Việt Nam.
216
23.
Chu Anh Khánh, ĐẶng TrẦn Tú Trâm, Vũ Thành Long, TrẦn ThỤy Anh. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chiloscyllium punctatum).
225
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 22/09/2011
Số lượt người xem: 6533

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm