Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập nghiên cứu biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 780
Members Members: 0
Total Total: 780

Online Now Online Now:
    
 Tuyển tập nghiên cứu biển Minimize
Tuyển tập nghiên cứu biển - Tập XIX (2013)

Năm xuất bản: 2013
Loại tài liệu: Tuyển tập nghiên cứu biển

MỤC LỤC  

1.

 Lê Đình Mầu, Nguyễn Bá Xuân. Tính toán các đặc trưng sóng tại vùng biển Nam Đồ Sơn, Hải Phòng phục vụ thiết kế cảng.

Estimation of wave characteristics in South Do Son, Hai Phong for harbour planning.

1

2.

Đinh Thị Hội, Đỗ Như Kiều, Lê Đình Mầu. Vài đặc điểm khí tượng, thủy văn và động lực tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam.

Some meteo-hydrodynamical conditions in coastal waters of Quang Nam province.

9

3.

Đỗ Như Kiều, Lê Đình Mầu. Phân bố dòng chảy dọc bờ do sóng đổ nhào trong các trường gió điển hình tại vùng biển Tuy An, Phú Yên.

Distribution of longshore current induced by breaking wave corresponding to typical wind conditions along Tuy An coast, Phu Yen province.

17

4.

Lê Đình Mầu, Bùi Hồng Long, Thomas Pohlmann, Nguyễn Kim Vinh, Hartmut Hein. Những đặc trưng hải dương học chính tại vùng biển Nam Việt Nam.

Main oceanographic processes in South Vietnam waters.

27

5.

Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Thanh Hải. Một số kết quả bước đầu tính toán dòng chảy khu vực cửa sông Đồng Tranh (Cần Giờ, Tp. HCM) bằng mô hình DELFT 3D.

Some initial study results on current system in Dong Tranh estuary (Can Gio, Ho Chi Minh city) using DELFT 3D model.

36

6.

Bùi Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Bích Lài. Mô phỏng đơn giản hóa quá trình trao đổi CO2 biển- khí dưới tác động của sắt.

Simplified simulation of CO2 across air-sea exchange with the presence of iron.

41

7.

Võ Lương Hồng Phước. Nghiên cứu bước đầu về hiện tượng rối trong rừng ngập mặn.

Preliminary research on turbulence in mangrove forests.

51

8.

Nguyễn Hồng Thu, Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú và Võ Trần Tuấn Linh. Chất lượng môi trường nước đầm Nại- tỉnh Ninh Thuận và các yếu tố ảnh hưởng.

Environmental quality of water in Nai lagoon, Ninh Thuan and affecting factors.

61

9.

Phạm Hữu Tâm, Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh. Diễn biến chất lượng nước tại các bãi tắm ven bờ vịnh Nha Trang.

Variation trend of seawater quality in the coastal beaches of Nha Trang bay.

72

10.

Phan Minh Thụ, Hoàng Trung Du, Nguyễn Hữu Huân, Lê Trần Dũng, Lê Trọng Dũng, Võ Hải Thi, Trần Thị Minh Huệ. Chất lượng môi trường nước đầm Thủy Triều (Khánh Hòa) mùa khô 2012 và tác động của các hoạt động kinh tế xã hội.  

Water quality of Thuy Trieu lagoon (Khánh Hòa) in the dry season of 2012 and the impacts of socio-economic activities.

80

11.

Nguyễn Hữu Huân, Phan Minh Thụ. Trao đổi nước và trạng thái dinh dưỡng vực nước Bình Cang- Nha Phu.

The water exchange and nutrient status of Binh Cang- Nha Phu water.

 91

12.

Võ Hải Thi, Lê Hoài Hương. Đánh giá chất lượng nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) tại xã Hiệp Thạnh, Trà Vinh bằng chỉ thị vi sinh vật.

Evaluation of quality of hard clam Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) in Hiep Thanh commune, Tra Vinh using bacteria as bio-indicators.

102

13.

Hoàng Trung Du, Võ Hải Thi. Chất lượng môi trường vùng nuôi nghêu tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Environmental quality of hard clam farming in Duyen Hai district, Tra Vinh province.

111

14.

Huỳnh Trường Giang, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út. Hoạt tính sinh học của hỗn hợp Polysaccharide ly trích từ rong mơ Sargassum mcclurei bằng các dung môi khác nhau.

Bioactivity of Polysaccharide from the brown algae Sargassum mcclurei extracted by different solvents.

124

15.

Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng. Đánh giá khả năng áp dụng bộ Kít ELISA trong nghiên cứu tích lũy Chloramphenicol ở tôm bạc Penaeus setiferus và ghẹ chấm Portunus trituberculatus.

Evaluating the potential application of ELIZA KIT for detection of Chloramphenicol in white shrimp Penaeus setiferus and horse crab Portunus trituberculatus.

134

16.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang. Biến động nguồn lợi khai thác thủy sản trong đầm Thị Nại.

The change of exploited fishery resources in Thi Nai lagoon.

143

17.

Hoàng Đức Lư,  Cao Văn Nguyện, Đinh Thị Hồng Phấn. Đặc điểm sinh sản ốc đụn miệng trắng Tectus pyramis (Born, 1778) tại vùng biển Khánh Hòa

Reproductive characteristics of topshell Tectus pyramis (Born, 1778) in the coastal waters of Khanh Hoa province.

152

18.

Hứa Thái Tuyến, Đỗ Hữu Hoàng. Một số đặc điểm sinh trưởng của móng tay Solen thachi Cosel, 2002 ở đầm Thủy Triều- Cam Lâm, Khánh Hòa.

Growth characteristics of razor clam Solen thachi Cosel, 2002 in Thuy Trieu lagoon- Cam Lam, Khanh Hoa.

 

159

19.

Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo. Trứng cá và cá bột vùng ven biển Phú Yên.

Fish eggs and larvae in the coastal zone of Phu Yen.

166

20.

Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Đào Tấn Hỗ. Một số loài sao biển mới ghi nhận ở vùng biển Việt Nam.

New records of starfishes in Vietnam.

176

21.

Võ Sĩ Tuấn. Một số ghi nhận về suy thoái rạn san hô do tai biến thiên nhiên ở Nam Việt Nam.

Negative changes of coral reefs due to the natural catastrophes recorded recently in South Viet Nam.

182

22.

Liu Hongbin, Bai Xingzhuo, Liu Zhen. Quingdao’s green-tide outbreak: management and countermeasures.

190

23.

Vũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Trường Giang. Thành phần loài và mật độ vi tảo ở khu vực sản xuất muối và Artemia ven biển huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Species composition and abundance of algae in the salt and Artemia production areas of the coast of Vinh Chau, Soc Trang.

202

24.

Lưu Thị Thanh Nhàn, Lê Bùi Trung Trinh. Thành phần loài và mật độ phiêu sinh thực vật ở sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai.

The composition and density of phytoplankton in La Nga river, Dong Nai province.

215

25.

Trần Trọng Tấn, Nguyễn Lương Tùng, Phan Tấn Lượm, Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Thị Lê Vân. Các loài vi tảo có khả năng gây hại trong vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên.

Potentially harmful microalgae in coastal waters of Phu Yen province.

225

26.

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Nhật Như Thủy. Ảnh hưởng của xử lý hạt bằng axít gibberellic và nước ấm lên tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng của cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845).

The influence of seed treatments by acid gibberellic and warm water to the germination rate and growth of Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845.

233

27

Tran Dinh Lan, Do Thi Thu Huong, Cao Thi Thu Trang. Mapping of natural resources sustainable use in the case studies of SECOA project.

 

239

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 10/6/2014
Number of Views: 4451

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search