20 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Thông tin đấu thầu ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2015 (Số hiệu: 2802015)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2015
Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam”
Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”

 

TT
 
Số hiệu
Tên gói thầu
Giá gói thầu
(Nghìn
đồng)
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức lựa chọn nhà  thầu
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
 
2802015
Gói thầu số 01: Vật tư phục vụ Dự án thành phần
“Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam” năm 2015
405.450
Ngân sách Nhà nước
(Sự nghiệp văn hóa)
Chào hàng cạnh tranh
Rút gọn
Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Tháng
7&8/2015
Trọn gói
30 ngày
 
 
Nha Trang, ngày  14  tháng  7  năm 2015
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 14/07/2015
Số lượt người xem: 2225

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm