04 Tháng Mười Hai 2021  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo số 2: Hội thảo quốc tế “Developing life-supporting marine ecosystems along with the asia-pacific coasts – a synthesis of physical and biological data for the science-based management and socio-ecological policy making”

   Trong thời gian từ 21 – 23/12/2015, với sự hỗ trợ của Mạng lưới Nghiên cứu biến đổi toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APN), Viện Hải dương học phối hợp với Viện Sinh học biển A.V. Zhirmunsky, phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức hội thảo quốc tế Developing life-supporting marine ecosystems along the Asia-Pacific coasts - a synthesis of physical and biological data for the science-based management and socio-ecological policy making” (Phát triển các hệ sinh thái biển hỗ trợ sự sống dọc bờ biển châu Á-Thái Bình Dương –tổng hợp các dữ liệu vật lý và sinh học phục vụ quản lý dựa trên cơ sở khoa học và hoạch định các chính sách sinh thái xã hội).

  Hội thảo được tổ chứcnhằm trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về sự biến đổi và cách quản lý đới ven biển, về đa dạng sinh học các biển Đông Á nhằm học hỏi những phương pháp nghiên cứu hiện đại và khuyến khích phát triển các mối quan hệ trực tiếp giữa các nhà nghiên cứu, tăng cường xây dựng tiềm lực trong nghiên cứu về biến đổi toàn cầu và thúc đẩy sự tham gia của các nhà khoa học trẻ.
Địa điểm: Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Nha Trang, Việt Nam.
Chủ đề:
  • Biến đổi môi trường, khí hậu toàn cầu và những tác động có thể có đối với đa dạng sinh học biển Đông Á.
  • Những tác động vật lý đối với đa dạng sinh học biển: hóa học nước biển, chuyển động của nước và dòng chảy, v.v…
  • Đa dạng sinh học biển và quản lý các hệ sinh thái biển.
  • Sinh thái và sinh sản các loài sinh vật biển.
  • Bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi sinh vật biển.
Thời hạn:
  • Gia hạn thời gian đăng ký và nộp báo cáo tóm tắt đến 10/12/2015
  • Thông báo chấp nhận báo cáo, chương trình dự kiến, và các thông tin hậu cần của Hội thảo sẽ được thông báo sớm sau 10/12/2015.
  • 15/02/2016: Báo cáo tóm tắt mở rộng (extended abstract, để in trong kỷ yếu Hội thảo)
  • Đăng ký tham dự:
            Phiếu đăng ký tham dự (bên dưới) và file điện tử bản báo cáo tóm tắt xin gửi về Ban Thư ký: TS. Dautova, Viện Sinh học biển A.V. Zhirmunsky (tndaut@mail.ru) và Bùi Thị Minh Hà, Viện Hải dương học (btminhha@gmail.com)   
Báo cáo:
Báo cáo tóm tắt được viết bằng tiếng Anh, không quá ½ trang với các chủ đề nêu trên, được gửi sớm đến Ban Thư ký để đưa vào chương trình hội thảo.
Báo cáo tóm tắt mở rộng không quá 4 trang, với format như sau: Microsoft Word,body text, Times New Roman font, kích thước 12pt, có thể kèm 1-2 hình *jpg hay *tiff (mỗi hình không quá 400 kb, không chèn trong văn bản mà gửi file riêng) và danh sách tài liệu tham khảo chính (khoảng 5-6); các tác giả bài báo và cơ quan được ghi ngay dưới tiêu đề bài báo. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự ABC như sau (không viết tắt tên tạp chí):
Books: Habe T. 1977. Systematics of Mollusca in Japan. Bivalvia and Scaphopoda. Tokyo: Hokuryukan. 372 p.
Journal papers: Fujii S. 1987. The molluscan fauna from Toyama Bay in the Japan Sea // Journal of the College of Liberal Arts, Toyama University (Natural Science). V. 20, N 1. P. 17–31.
Book chapters: Lü D. 2004. Family Acmaeidae // Seashells of China. Qi Zhongyan (Ed.). Beijing: China Ocean Press. P. 14–15.
 
Rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của các nhà khoa học và quản lý!
  
International Workshop
 
Developing life-supporting marine ecosystems along with the Asia-Pacific coasts – a synthesis of physical and biological data for the science-based management and socio-ecological policy making”
Nha Trang, 21-23 December 2015
 
 
REGISTRATION
 
Family name:
First name:
Nationality:
Affiliation:
Address:
Country:
Phone:
Fax:
E-mail:
Title of paper (oral or poster ?)
 
 
Date:……………… …………………………………
 
Please return this form before 10th December, 2015 to:
-         Dr. Tatiana Dautova (tndaut@mail.ru)
-         Mrs. Bui Thi Minh Ha (btminhha@gmail.com
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 27/11/2015
Số lượt người xem: 5900

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm