05 Tháng Mười 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Khóa học của dự án NUFU sắp tới: Mô hình hóa và các quá trình biến đổi sinh lý hóa trong đại dương.

BỘ THỦY  SẢN
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

33- Đặng Tất - Nha Trang – Khánh Hòa
Tel: +84 58 831138
Fax: +84 58 830069
E-mail: ts3@dng.vnn.vn

 Thông Báo

Nha Trang, 25/03/ 2005

 Trong khuôn khổ hợp tác của Dự án NUFU “Nuôi trồng thủy sản và quản lý môi trường biển ven bờ” được phối hợp thực hiện bởi cá nhà khoa học Việt Nam và Nauy thuộc các Viện: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Viện Hải dương học Nha Trang và Trường Đại học thủy sản Nha Trang và Trường Đại học Bergen, Nauy.

Để đạt mục tiêu của dự án, các chuyên gia Nauy sẽ tổ chức một khóa học phục vụ cho các nhà nghiên cứu, cao học và nghiên cứu sinh thuộc dự án về mô hình hóa tại Việt Nam.

 1. Nội dung khóa học:

  1. Mô hình hóa và các quá trình biến đổi sinh lý hóa trong đại dương
  2. Mô hình vật lý: HAMSOM
  3. Mô hình sinh thái ECOHAM
  4. Các thông số cần thiết cho mô hình
  5. Hiệu chỉnh các tham số mô hình.

2. Thời gian: Từ ngày 27/04/2005 -05/05/2005

3. Địa điểm:

                    Viện Hải dương học Nha Trang
                    Số 1 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa

4. Thành phần: Tất cả các nhà nghiên cứu trong nhóm dự án mô hình hóa NUFU và các nhà nghiên cứu có nhu cầu đều nhiệt liệt đăng ký tham gia. (Bài giảng bằng tiếng Anh, nên người tham gia phải biết tiếng Anh).

5. Thời gian đăng ký: từ ngày 25/03/2005 theo địa chỉ dưới đây:

Tại Viện Hải Dương học
      Dr. Bùi Hồng Long, Phó Viện trưởng
      Tel: 058 590032
      E-mail: bhlong@dng.vnn.vn

      Hoặc: Đỗ Minh Thu, Phó phòng QLTH, Phụ trách Đối ngoại
      Tel: 058 590033, 590035
      Fax: 058 590034
      Email: haiduong@dng.vnn.vn

Tại Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
      Thái Ngọc Chiến
      Tel: 058 830069
      Mobile: 0905149048
      E-mail: thaichienfish@yahoo.com

Nơi gửi:
- Văn phòng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
- Viện Hải dương học Nha Trang
- Trường Đại học thủy sản Nha Trang.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 31/10/2007
Số lượt người xem: 5199

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm