05 Tháng Mười Hai 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Chương trình hội thảo khoa học (Đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2005 và triển khai kế hoạ

1.  Mục tiêu hội thảo:

-         Đánh giá các kết quả thực hiện trong năm 2005
-         Thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2006.

2.  Thành phần tham dự:

-         Ban quản lý dự án
-         UBND tỉnh Quảng Nam
-         Cục Bảo vệ Môi trường
-         Đại học Quốc gia Hà Nội
-         Đại học quốc gia  T.p Hồ Chí Minh
-         Viện Hóa học
-         Viện Hải dương học

3.   Địa điểm: Hội trường A (phòng 601),Viện Hải dương học

4.  Thời gian: cả ngày (7h30 - 17h00), ngày 17 tháng 02 năm 2006

5.  Chương trình:

Sáng 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00

PHẦN I:

A-  Học thuật: Từ 7h30 -15h00

-         Mục tiêu, yêu cầu hội thảo: Dự kiến kế hoạch và sản phẩm dự án trong năm 2005. Các sản phẩm đạt được (Nguyễn Tác An - chủ trì dự án).
-         Báo cáo minh họa, chi tiết các nội dung nghiên cứu, sản phẩm của năm 2005 và đề xuất cho 2006:
1.      Kết quả khảo sát về động lực học (CN. Nguyễn Kim Vinh, Viện HDH).
2.      Kết quả khảo sát về Sinh thái môi trường (CN. Lê Lan Hương, CN. Dương Văn Thắng, CN. Trần Thị Minh Huệ, CN. Lê Trọng Dũng, Viện HDH)
3.      Kết quả khảo sát về Địa chất-khoáng sản (ThS. Nguyễn Đình Đàn, TS.Trịnh Thế Hiếu, Viện HDH).
4.      Kết quả khảo sát về nguồn lợi thực vật (CN. Nguyễn Xuân Hòa, TS. Nguyễn Hữu Đại, Viện HDH).
5.      Kết quả khảo sát về an toàn thực phẩm (ThS. Đào Việt Hà, Viện HDH)
6.      Kết quả khảo sát về kinh tế xã hội (ThS. Lê Thị Thu Hà, ThS. Huỳnh Minh Sang, Viện HDH).
7.      Kết quả khảo sát về  động vật (ThS. Nguyễn An Khang, Viện HDH).
8.      Kết quả đo nhanh về phong môi trường (TSKH. Nguyễn Tác An, Viện Hải dương học; TS. Lê Quốc Hùng, Viện Hóa học).
9.      Tổng hợp đánh giá các kết quả nghiên cứu nguồn lợi tự nhiên, môi trường và QLTH (ThS. Phan Minh Thụ, Viện HDH).
10. Đánh giá kết quả nghiên cứu và triển khai bước 1 và 2: theo 5 hợp phần của chiến lược (ThS. Phan Minh Thụ, Viện HDH)
11. Đánh giá mô hình QLTH ở tỉnh Quảng Nam (ThS. Phan Minh Thụ, Viện HDH)
12. Đánh giá cơ sở dữ liệu GIS hiện có của tỉnh Quảng Nam (CN Tống Phước Hoàng Sơn, Viện HDH)
13. Tổng quan và phân tích hiệu lực và tác động của thể chế, chính sách đối với tài nguyên và nguồn lợi (Nguyễn Ngọc Dũng, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam)
14. Đánh giá nhu cầu truyền thông môi trường và QLTH tại Quảng Nam (Nguyễn Ngọc Dũng, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam)
15. Đánh giá kết quả truyền thông môi trường và QLTH tại Quảng Nam (Nguyễn Ngọc Dũng, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam)
16. Đánh giá khả năng trao đổi vật chất ven bờ Quảng Nam (TS. Bùi Hồng Long, Viện HDH)
17. Đánh giá rủi ro sinh thái môi trường và các hệ sinh thái đặc thù (TS. Nguyễn Kỳ Phùng, Đại học quốc gia  T.p Hồ Chí Minh)
18. Xây dựng mô hình QLTH tại tỉnh Quảng Nam (CN. Tống Phước Hoàng Sơn,  Viện HDH)

B-  Thảo luận: từ 15h-16h

PHẦN II: từ 16h-16h30

Kế hoạch 2006 (TSKH. Nguyễn Tác An, Viện HDH)

 PHẦN III: từ 16h30-17h00

            Ban Quản lý dự án phát biểu tổng kết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2006.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 31/10/2007
Số lượt người xem: 5105

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm