05 Tháng Mười 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hội thảo quốc gia về tảo độc hại và các vấn đề có liên quan (7-11 tháng 1 năm 2005)

Thời gian: 7-11 tháng 1 năm 2005
Địa Điểm: Viện Hải dương học Nha Trang, Việt Nam.
Cơ quan tổ chức:  Viện Hải Dương Học Nha Trang
Cơ quan tài trợ:  

 • Tổ chức Hỗ trợ Phát triền quốc tế của Đan Mạch (DANIDA)
 • Viện Hải Dương Học Nha Trang, Việt Nam
 • Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
 • Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
 • Bộ Thủy Sản Việt Nam

Chương trình hội thảo:

 • Chương trình
 • Phiếu đăng ký
 • Quy định tóm tắt
 • Quy định toàn văn
 • Danh sách báo cáo viên nhận tài trợ

Ngôn ngữ chính:  Tóm tắt phải được viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Các bài trình bày và báo tường (poster) có thể dùng tiếng Việt hay tiếng Anh.

Thành phần tham dự: 

 • Các nhà khoa học và sinh viên đang nghiên cứu về Tảo độc hại.
 • Các quan chức chính phủ và địa phương cũng như các Viện nghiên cứu có liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm biển và nước uống.
 • Công nghiệp nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản, và các đơn vị có liên quan.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Làu Và Khìn
Ngày đăng: 24/10/2007
Số lượt người xem: 5183

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm