25 Tháng Năm 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo lần cuối về việc nộp bài báo toàn văn Hội nghị QT Biển Đông 2012

   Kính gửi các đại biểu Hội nghị QT Biển Đông 2012,

   Theo thông báo trước đây của Ban Tổ chức Hội nghị QT Biển Đông 2012, thời hạn nộp bài báo toàn văn theo mẫu của Hội nghị là ngày 30/1/2013.

   Tuy nhiên cho đến hôm nay 4/2/2013, Ban TC mới nhận được 76 bài báo toàn văn (kể cả các bài chưa format theo mẫu của HN) trong tổng số 152 báo cáo tại HN.

   Ban TC đề nghị các tác giả chưa nộp bài báo toàn văn (danh sách đính kèm) và các tác giả đã nộp bài báo nhưng chưa format theo mẫu của Hội nghị gấp rút hoàn thành và nộp cho Ban Tổ chức để kịp xuất bản Kỷ yếu Hội nghị trong thời gian sớm nhất.

   Hạn chót nhận bài báo: ngày 25/2/2013, sau thời hạn trên đây Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.

   Địa chỉ nhận bài báo toàn văn:

   dmthu.io@gmail.comhabviet@dng.vnn.vn

Trân trọng,

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 04/02/2013
Số lượt người xem: 5085

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm