29 Tháng Chín 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thi tuyển viên chức 2013: Thông báo số 4

THÔNG BÁO (số 4)

Của Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học năm 2013 

   Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học đề nghị các thành viên các Ban ra đề thi và chấm thi và các thí sinh tham dự các cuộc họp theo lịch cụ thể dưới đây:

Cuộc họp thứ nhất:

Thời gian: 15h00, thứ Tư, ngày 17/4/2013
Thành phần: Ban ra đề thi và chấm thi Môn thi viết và Chuyên ngành Hải dương học cùng toàn thể các thí sinh của tất cả các chuyên ngành.
Nội dung: Hướng dẫn trọng tâm ôn thi Môn thi viết và Chuyên ngành Hải dương học


Cuộc họp thứ hai:

Thời gian: 15h00, thứ Năm, ngày 18/4/2013
Thành phần: Ban ra đề thi và chấm thi Chuyên ngành Sinh học cùng các thí sinh của chuyên ngành Sinh học.
Nội dung: Hướng dẫn trọng tâm ôn thi Chuyên ngành Sinh học
Chi tiết xin liên hệ: Đỗ Minh Thu, Thư ký Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Đỗ Minh Thu
Ngày đăng: 16/04/2013
Số lượt người xem: 6517

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm