29 Tháng Chín 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

   Ngày 09/04/2013, Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dưới sự chủ trì của GS.Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: “Đánh giá sức tải môi trường một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch, mã số VAST.07.04/11-12” do TS. NCVC. Nguyễn Hữu Huân, Trưởng phòng Sinh thái và môi trường biển, Viện Hải dương học, chủ trì thực hiện.

   Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đạt được và ý kiến nhận xét của các phản biện, các ủy viên cũng như giải trình của tập thể cán bộ thực hiện đề tài, Hội đồng thống nhất đi đến kết luận:

  • Đề tài đã đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý tại 2 thủy vực nghiên cứu (Bình Cang Nha Phu và Thủy Triều - Cam Ranh). Kết quả đề tài có thể được tham khảo và sử dụng trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 vực nước cũng như trong nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực môi trường và đánh giá sức tải môi trường thủy vực.
  • Đề tài đã hỗ trợ đào tạo: 01 TS, 01 ThS và 02 CN, dã có bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.
  • Đóng góp mới của đề tài: Cơ sở phương pháp luận và kết quả đánh giá sức tải môi trường 02 thủy vực nửa kín ven bờ Nam Trung bộ, Việt Nam.

   Hiện tại, tập thể thành viên tham gia đề tài đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài.

Cung cấp tin: Nguyễn Hữu Huân

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 14/05/2013
Số lượt người xem: 6363

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm