29 Tháng Chín 2022  
..:: Trang chủ » Tin tức ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thi tuyển viên chức 2013: Thông báo số 9

Của Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học năm 2013

  • Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội, ngày 15/11/2010;
  • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  • Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
  • Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
  • Căn cứ Công văn số 1043/KHCNVN-TCCB của Viện KH&CNVN, ngày 24/7/2012 về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng viên chức;
  • Căn cứ Công văn số 227/KHCNVN-TCCB ngày 8/2/2013 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013;
  • Căn cứ các quy định của Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học năm 2013

   Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học năm 2013 đã tổ chức thực hiện công tác thi tuyển viên chức năm 2013 theo đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Mục 4 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
   Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hải dương học năm 2013 xin thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2013 của Viện trong bảng đính kèm (xem tại đây).
  Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu không có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển, Hội đồng sẽ báo cáo đề nghị Viện trưởng phê duyệt kết quả thi tuyển, làm các thủ tục báo cáo Viện HLKH&CNVN công nhận kết quả thi tuyển.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đỗ Minh Thu, Thư ký Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 20/05/2013
Số lượt người xem: 7217

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm