Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014

 Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014

     Trong 6 tháng đầu năm 2014, phòng Địa chất – Địa mạo biển đã thực hiện các nhiệm vụ:

        I.- Chủ trì đề tài:

          1/ Đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng bộ sưu tập mẫu Địa chất biển phục vụ Bảo tàng Hải dương học”.

        2/ Đề tài hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa: “Nghiên cứu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp phục hồi san hô ở khu vực mũi Bàng Thang (Tây Bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang)”.

           3/ Thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH thủy sản Australis Việt Nam.

     II.- Tham gia các đề tài, dự án, hợp đồng:

         1/ Đề tài: Điều tra hệ sinh thái biển điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. 

           2/ Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo vệ bờ biển, cửa sông phục vụ việc quản lý, phát triển bền vững vùng ven biển tỉnh Quảng Nam.

           3/ Dự án NPP3: Thu thập, dự báo ảnh hưởng của thiên tai (bão, bão cát, sóng thần, xói lở-bồi tụ, ngập lụt) tới khu vực đề xuất (Bình Định).

         4/ Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị tới chế độ thủy thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung bộ và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả.

            5/ Hợp đồng: Lập bản đồ thuỷ thạch động lực vùng biển Đức Phổ - Quy Nhơn

            III.- Công tác đào tạo: 1 cán bộ đang theo học lớp cao học tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Đình Đàn
Date Posted: 8/19/2014
Number of Views: 1895

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search