03 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài cấp cơ sở

 

1./ Đề tài cấp cơ sở: Từ tháng 8 – 10, đề tài cấp cơ sở của phòng đã tiến hành sắp xếp, hiệu chỉnh, phân tích mô tả các mẫu vật đã thống kê được và viết báo cáo tổng kết.
Kết quả đã thống kê, mô tả được 34 mẫu vật có giá trị khoa học và trưng bày giới thiệu tài nguyên biển – đảo của đất nước.

Các mẫu vật đang được thống kê, mô tả.

2./ Đề tài hợp đồng với Sở KHCN Khánh Hòa: Trong tháng 10/2014, đã triển khai thả rạn nhân tạo ở mũi Bàng Thang, Tây Bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang.

3./ Trong tháng 9- 10/2014, đơn vị đã tham gia thực hiện hợp đồng với Đài Khí tượng – Thủy văn khu vực Nam Trung bộ.
Tham gia khảo sát đề tài hợp đồng với tỉnh Phú Yên về dòng Riff của TS. Lê Đình Mầu làm chủ nhiệm.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Đình Đàn
Ngày đăng: 13/11/2014
Số lượt người xem: 1647

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm